Gezinsbond-300x215Op vrijdag 13 mei zet de Gezinsbond het gezin extra in de schijnwerpers. Dit jaar twee dagen eerder dan de officiële “Dag van het Gezin” op 15 mei. Daar is een goede reden voor. De actie onder het motto “Ik geraak er niet op tijd” staat in het teken van de moeilijke combinatie van werk en gezinsleven en richt zich tot de pendelaar, die daar vaak mee te maken heeft.

De actie vindt plaats in verschillende stations in heel Vlaanderen.De pendelaars krijgen een flapper met postkaarten, met hierop  cartoons, getekend door Eva Mouton.

Herkenbare beelden die gezinnen vaak meemaken: opvang voor een kind dat plots ziek is, een dringend overleg met de zorgcoördinator op school, treinvertraging, deadlines op het werk… De postkaarten geven ook mogelijke oplossingen voor een gezinsvriendelijke werkvloer. De bedoeling is dat de reiziger de boodschap doorgeeft aan zijn werkgever, directe chef, naaste collega’s, partner…  Zo pendelen de postkaarten voort.

De Gezinsbond promoot de gezinsvriendelijke werkvloer. Het Charter voor een gezinsvriendelijke onderneming is daarbij een belangrijk instrument. Centraal staan het respect voor de mens achter de werknemer,  gelijke kansen voor vrouwen én mannen en een open dialoog tussen de werkgever en zijn personeel. Het is ook belangrijk dat het bedrijf of de organisatie bestaande regelgeving en mogelijkheden binnen het bedrijf actief communiceert en toepast. Als leidinggevenden zelf het goede voorbeeld geven en tonen dat het gezin belangrijk is, schept dat ook een gezinsvriendelijk klimaat onder de collega’s. Een bedrijf dat flexibel omspringt met de gezinsnoden van  werknemers, krijgt iets heel waardevols terug:  gemotiveerde werknemers die beter functioneren en presteren. Een win-winsituatie volgens de Gezinsbond. (Marc Lerouge)