Gratis proefsessie levenslang leren bij Ubeon

000000000hvOp 8 december vindt bij adviesbureu Ubeon in Oosterzele een gratis proefsessie plaats van het “LeLaLe”-programma  (levenslang leren) waarmee Hugo Verstraeten (foto) vorig jaar is gestart.

Sinds een aantal jaar timmert Ubeon als  samenwerkingsverband van zelfstandige coaches,  consultants, trainers en interim managers aan de weg om ondernemers zoveel mogelijk te helpen. “Wij hanteren een integrale visie die voortvloeit uit de vaststelling dat mensen en organisaties door gebrek aan samenwerking en uitputting van beschikbare middelen tegen systemische limieten aanlopen”, zegt oprichter Stephan Vanhaverbeke. “Deze limieten komen tot uiting in krimpende budgetten, hogere werkdruk, hardere concurrentie en verminderde toegang tot gemeenschappelijke resources.”

Eén van de middelen die Ubeon inzet, zijn LeLaLe-sessies. “In 2015 hebben we er acht georganiseerd”, zegt Hugo Verstraeten. “Daarbij delen we ervaringen en verwachtingen en nodigen we rond een bepaald thema een gastspreker uit.”

Het gaat vooral om thema’s die niet tot de dagelijkse praktijk behoren van de ondernemers en bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen.

“Het is nog altijd zo”, zegt Hugo Verstraeten, “dat bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen zich vaak beperken tot het bijscholen in hun eigen vak. Natuurlijk is dat ook erg belangrijk, maar in de snel veranderende tijden van vandaag is het toch ook nodig om verder te kijken dan je neus lang is en om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Dat leidt tot nieuwe inzichten en ideeën die heel veel positieve impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering en op de resultaten.”

Tijdens de gratis LeLaLe proefsessie op 8 december staat het thema “maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)” centraal. Wat betekent het? Hoe kunnen ondernemers die de technieken ervan al toepassen daar ook meer aandacht voor krijgen, zodat hun klanten er zich ook beter van bewust zijn? Hoe gaan ze om met concurrenten die heel hun communicatie rond MVO voeren?

“Tussen 18 en 22 uur wisselen we daar ervaringen rond uit”, zegt Hugo Verstraeten. “De sessies van vorig jaar hebben geleerd dat bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen er echt veel aan hebben. We hopen dan ook dat we aan de hand van deze proefsessie nog meer ondernemers kunnen overtuigen om ook bij de geplande sessies van volgend jaar aanwezig te zijn.”

Inschrijven voor deze proefsessie kan nog tot 8 december om 10 uur via hugo.verstraeten@ubeon.com.