Grootste daling aantal startende ondernemers in eerste jaarhelft in Oost-Vlaanderen

startersOost-Vlaanderen mag er dan nog prat op gaan dat er met name in Gent heel wat jonge ondernemers een bloeiend bedrijf opzetten – denk maar aan bedrijven als Netlash, Wijs, In the Pocket, Larian,…, er is volgens de cijfers van Unizo geen andere Vlaamse provincie waar het aantal starters in vergelijking met een jaar geleden zo sterk is gedaald. Het aantal starters daalde tijdens de eerste jaarhelft in onze provincie tot 4.079. In vergelijking met het eerste semester van vorig jaar gaat het om een daling met 3%.

Dat cijfer steekt schril af tegen de stijging van het aantal starters in West-Vlaanderen met 8% en zelfs met de stijging met 4% in Vlaams Brabant. In Limburg steeg het aantal starters met 0,6%, in Antwerpen noteerde Unizo een status quo. De werkgeversorganisatie laat wel weten dat Vlaanderen het met een totale daling van het aantal starters met 1,5% stukken beter doet dan Wallonië waar er een uitgesproken daling was met 11,3%.

In ieder geval ligt het aantal starters nog altijd 12% onder het niveau van 2011, maar Unizo ziet toch tekenen van beterschap en hoopt dat het aantal starters zal blijven stijgen. Dat hangt sterk af van hoe bedrijfsvriendelijk de volgende regering zich zal opstellen. Ook de  mate waarin het nog altijd voorzichtige economische herstel echt kan worden omgezet in duurzame groei speelt een belangrijke rol, maar er blijft veel onzekerheid heersen en die zet dus ook in onze provincie enigszins een rem op de ondernemingsgeest.

Bij de bekendmaking van de vorige cijfers liet Unizo-topman Karel Van Eetvelt nochtans weten dat het aantal starters dringend omhoog moet als we onze toekomstige welvaart weer op het niveau van de topjaren willen brengen en als we de vergrijzingsgolf bij de zelfstandigen willen kunnen absorberen. Unizo blijft dan ook hameren op de grote noodzaak aan maatregelen om de concurrentiekracht te verbeteren.