Grootste zonnepanelenpark Benelux staat in Gent

zonnenbergDe 50 meter hoge Zonneberg in de Gentse haven is een voormalig gipsstort. Na een grootschalige sanering en afdek is de berg eind 2013 een nieuw leven begonnen als zonnepanelenpark. Op het park staan liefst 55.000 panelen, goed voor de productie van stroom voor zo’n 4.000 gezinnen.

“Daarmee is Zonneberg het grootste aaneensluitende zonnepanelenpark van  de Benelux”, zegt Frank De Mulder.

Het park kwam tot stand als een publiek-private samenwerking in  een combinatie van de firma’s Aertssen, DEME en De Nul die met de provincie en de Intercommunale Finiwo (Evergem en Zelzate) Terranova Solar vormen en onderscheidt zich door het feit dat het de principes van de milieuvriendelijke energie ook op andere vlakken doortrekt. Dat gebeurde onder meer door bij de installatie van de panelen aandacht te hebben voor tewerkstellingskansen voor kansengroepen.

De coöperatieve Zonneberg maakt het mogelijk dat burgers via een aandeel mee kunnen participeren in het park en zo een rendement halen dat flink wat hoger ligt dan wat spaarboekjes en kasbons momenteem nog opbrengen. De Algemene Vergadering van de coöperatieve Zonneberg besliste zo vorige week om haar coöperanten voor 2014 een nettodividend van 4% uit te keren. Ook wordt het maximum investeringsbedrag op vraag van de coöperanten opgetrokken tot 4. 000 euro per persoon.

Burgerparticipatie is evenwel niet het enige doel van de coöperatieve. Zonneberg zet ook in op educatie en dit via verschillende activiteiten op en om de Zonneberg. “Zo worden geleide wandelingen georganiseerd voor scholen en socio-culturele groepen”, zegt Frank De Mulder “en worden burgers in contact  gebracht met het solarpark, met het industriële verleden van de kanaalzone en met een veranderend landschap.”