In de haven van Gent werd zopas de nieuwe kaaimuur aan de Moervaart in gebruik genomen. Dit is niet zonder belang voor de bedrijven, en al zeker voor de aanpalende bedrijven. Zij kunnen voortaan gebruik maken van deze nieuwe haveninfrastructuur om vlot en veilig schepen te lossen en te laden. Het Havenbedrijf investeerde hier 10 miljoen euro in. Het is meteen een van de grootste investeringen van de voorbije jaren. Investeren in en het onderhouden van haveninfrastructuur vormen een van de opdrachten van het Havenbedrijf Gent. Deze investering wordt mede mogelijk gemaakt door Europese gelden. “Al komt Europa slecht tussen voor enkele honderdduizenden euro”,” aldus Daan Schalk, topman van het Gentse Havenbedrijf. “De investering hoesten we dus grotendeels zelf op want Vlaanderen subsidieert dit soort werken niet langer. Europa doet dat wel nog omdat Gent op een cruciale wateras ligt tussen Parijs en Rotterdam. Tien miljoen is aanzienlijk maar uiteraard een stuk minder dan de 80 miljoen euro die we uit eigen zak moesten halen voor he Kluizendok.”

De kaaimuur werd gebouwd over een lengte van 1 km van aan de hoek van het Kanaal Gent-Terneuzen/Moervaart tot aan de brug van de R4-Oost over de Moervaart. De nieuwe kaaimuur is opgebouwd uit stalen damwanden en ankers en staat 2 meter voor de oude. Die vorige kaaimuur was immers verouderd en aangetast door corrosie. De waterdiepte in dit deel van de Moervaart wordt in de toekomst op 6,30 meter gebracht. In het najaar past het Havenbedrijf Gent de bodembescherming nog aan. Volgend jaar zal de Vlaamse overheid (afdeling Maritieme Toegang) de vaargeul nog verbreden. Het kanaal de Moervaart is 22 km lang en verbindt het Kanaal Gent-Terneuzen met de Durme. Economisch gezien heeft de Moervaart nog weinig betekenis. Enkel 1,5 km ervan wordt voor havenactiviteiten gebruikt, voor het overige is het een thuis voor de pleziervaart tussen Gent en Lokeren. “Een tweede kaaimuur aanleggen, aan de overzijde, is geen optie”, aldus nog Daan Schalk. “Om te beginnen is die grond van energiebedrijf Engie. Een tweede muur zou betekenen dat er niet meer voldoende vaarruimte is, gezien de schepen dan langs twee zijden zouden liggen.”

De bedrijven in de nabijheid van de Moervaartkaai zijn actief in de mest uiteenlopende sectoren. Dat gaat van onder meer voeding over veevoeder, bouwmaterialen tot vloeibare producten zoals biobrandstoffen.