De haven van Gent volgt dezelfde curve als de conjunctuur. Stevig opwaarts dus. Dat kon de havendirectie vernemen en opmaken uit cijfers die afkomstig zijn van de Nationale Bank van België. De gegevens dateren van 2015 en zouden nu allicht nog hoger uitkomen. Twee belangrijke, om niet te zeggen cruciale, parameters (jobs en gecreëerde toegevoegde waarde) laten het beste vermoeden voor de toekomst.

De haven van Gent overschreed inzake werkgelegenheid de kaap van 64.000 jobs. De totale tewerkstelling steeg in 2015 met bijna 1 procent tot 64.457. Dit is volledig voor rekening van de indirecte tewerkstelling, die met 2,5 procent stijgt tot 36.648 eenheden. De directe tewerkstelling daarentegen daalde met 1 procent tot 27.809 voltijdse jobs. Sinds 2009 weet de haven de totale tewerkstelling jaar na jaar te verbeteren of te stabiliseren.

De haven van Gent registreerde in 2015 een toegevoegde waarde van 7,9 miljard euro (3,8 miljard euro directe toegevoegde waarde, voornamelijk in de metaalverwerkende en de chemische nijverheid (+4,8 procent) en 4,1 miljard euro indirecte toegevoegde waarde (+3,9 procent). Dit is een totale stijging van 4,3 procent. Opvallende vaststelling: het gaat hier om een record. Nooit kwam de toegevoegde waarde hoger uit.

Zowel de creatie van jobs als het bulletin van de toegevoegde waarde, mogen grotendeels toegeschreven worden op conto van de directie onder impuls van ceo Daan Schalck en zijn team.