Havenbedrijf Gent waarschuwt voor mogelijke zware gevolgen afschakelplan

HavenGentDe haven van Gent opnemen in het afschakelplan omwille van een mogelijk tekort aan elektriciteit? Dat is volgens het Gentse Havenbedrijf geen goed idee omwille van de economische gevolgen en de risico’s op het vlak van veiligheid en milieu.

“De haven is 24 op 24 uur actief. Bedrijven zonder elektriciteit zetten, is dan ook helemaal niet wenselij”, zegt CEO Daan Schalck. “Bij heel wat bedrijven kan de productie immers niet zomaar op korte termijn worden stil gelegd. Bovendien zou de economische schade niet te overzien zijn. Het sociaaleconomische belang van de haven is dan ook niet te onderschatten: 60.000 jobs in meer dan 300 bedrijven.”

Bedrijven hanteren trouwens heel wat systemen om bij de productie het milieu te vrijwaren en te voldoen aan de wettelijke normen en vereisten. Een tekort aan elektriciteit kan mogelijk milieurisico’s inhouden. Daarnaast dient de veiligheid in het havengebied steeds gevrijwaard te worden overeenkomstig de internationaal opgelegde strenge veiligheidsregels. Dit vergt dag en nacht de monitoring van de havenactiviteiten in de dokken, op het Kanaal Gent-Terneuzen en op de kaaien. Hiervoor worden onder meer camera’s en radars gebruikt die steeds in werking moeten zijn. Andere veiligheidsrisico’s zijn de verkeerslichten die dan niet meer werken en slagbomen van spooroverwegen die dan automatisch sluiten.