Het Havenbedrijf Gent is op zoek naar kandidaten met relevante ervaring om twee managersfuncties in te vullen. Het gaat om de vacature van nautisch manager en die van financieel manager. Het Gentse Havenbedrijf stelt daar een afwisselende job met ruime opleidingskansen, een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en een aantrekkelijk loonpakket tegenover.

Voor beide functies gaat Havenbedrijf Gent op zoek naar een teamspeler met een overtuigend karakter, een relevant masterdiploma en relevante werkervaring. Het takenpakket van de nautisch manager bestaat uit het verlenen van advies bij nautisch-technische vraagstukken en het opzetten van interne en externe samenwerkingen. De nieuwe nautisch manager neemt eveneens de rol van projectleider op, staat in voor managementrapportering en geeft mee vorm aan het beleid in overeenstemming met de organisatiedoelstellingen.

De financieel manager krijgt de verantwoordelijkheid van een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste financiële documenten en rapporteringen. Hij of zij werkt nauw samen met de financieel directeur, treed op als projectmanager, begeleidt audits, staat in voor managementrapportering en coördineer mee de werking van de afdeling.

De selectieprocedure kent een klassiek verloop met eerst een selectie op basis van het cv, nadien een verkennend gesprek, gevolgd door een assessment en een interview. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 5 februari. Meer info op https://www.havengent.be/jobs.