Het Nederlandse Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent hebben hun plannen om tot een fusie te komen nader toegelicht. Op 7 november 2016 werd voor het eerst aangekondigd dat er sprake was van samenwerking die tot een fusie moest leiden. Nu wordt een stap verder gezet. Beide havenbedrijven willen nu aan hun aandeelhouders en personeelsvertegenwoordigingen een fusiecontract ‘op basis van gelijkwaardigheid’ ter goedkeuring voorleggen. Deze stakeholders moeten het voorstel nu verder bespreken en goedkeuren. Na goedkeuring van de fusieovereenkomst door de acht gemeente- en provincieraden wordt de nieuwe naam van het eengemaakte grensoverschrijdende havengebied en het fusiebedrijf bekendgemaakt. Dat is voorlopig gepland op vrijdag 8 december.

Beide havendirecties benadrukken dat er alleen sprake kan zijn van een fusie op basis van volstrekte gelijkwaardigheid, fiftty fifty dus. Het einddoel is om tot één grensoverschrijdend havengebied en één eengemaakt nieuw havenbedrijf te komen. Het fusiebedrijf zal staan voor een waarde in aandelen van om en nabij de één miljard euro, aldus een officiële mededeling. De grensoverschrijdende fusiehaven zal juridisch de vorm aannemen van een Europese vennootschap, die zal dienen als  holding boven de twee huidige havenbedrijven Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Uitgaande van de gelijkwaardigheid zullen na de fusie de aandelen als volgt zijn verdeeld: provincie Zeeland 25%, Borsele 8,33%, Terneuzen 8,33% en Vlissingen ook 8,33%, Gent 48,52%, Evergem 0,03%, Zelzate 0,005% en de provincie Oost-Vlaanderen 1,444%.

In de fusie zullen alle huidige medewerkers, aan beide kanten van de grens, werkzekerheid krijgen. Er zal, zo wordt expliciet aangekondigd, geen ontslag van medewerkers zijn als gevolg van de fusie. Ook de geldende arbeidsvoorwaarden blijven behouden. De maatschappelijke zetel van de Europese vennootschap komt in Nederland. In het toekomstige Havenhuis aan de Graslei in Gent komt eveneens een kantoor van de Europese vennootschap. Aangezien beide havenbedrijven juridisch blijven bestaan, zullen beide havenbedrijven in hun land dus belastingen betalen. Volgens plan zal het fusiebedrijf een tweekoppige leiding krijgen waarbij de twee huidige CEO’s samen de leiding zullen hebben over het nieuwe bedrijf.

De nieuwe haven wil zich meteen positioneren in de Europese top: het is de nummer 3 inzake toegevoegde waarde en de nummer 10 inzake goederenoverslag via zeevaart. Dit dient mee de naamsbekendheid van de havenregio én van de bedrijven te vergroten. Tegen 2022 wil het fusiebedrijf een vooraanstaand merk in de internationale havenwereld zijn om investeerders aan te trekken. Het toekomstige Havenhuis aan de Graslei in hartje Gent zal mee voor de internationale profilering zorgen. Het businessplan is gericht op een bestendige groei. Het wil de overslag via zeevaart – van 62 miljoen ton nu – laten toenemen tot 70 miljoen ton. Voor de overslag via binnenvaart wordt gemikt op 60 miljoen ton (nu 55 miljoen ton). Door de groei in toegevoegde waarde, volume en omzet wordt verwacht dat de werkgelegenheid in het nieuwe havengebied tegen 2022 toeneemt tot 100.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect, nu 95.000).