GENT – De Belgische en Vlaamse overheid hebben een akkoord bereikt over nieuwe steun- en investeringsmaatregelen voor het spoor. Langs Vlaamse kant gaat het over een budget van circa 500 miljoen euro voor de komende vijf jaar. De Gentse haven reageert positief.

Voor de Gentse gemeenschap zouden drie dossiers op steun kunnen rekenen. Een: aanleg van een derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent. Twee: aanpassing van spoorsnelwegen voor cargo aan de Europese normen. Drie: de aanpassing van het net aan een passagierstrein die door de haven rijdt richting Zelzate.

Volgens Johan Bresseleers, woordvoerder van de Gentse Havengemeenschap (tegenwoordig heet dat North Sea Port), is de aankondiging een positief gegeven. “Er werd al lang gepalaverd, en werden er vooral veel studies besteld, maar nu is een en ander heel concreet”, zegt Bresseleers. “Namens de haven van Gent vragen we al langer dat er schot in de zaak komt. Daar ziet het nu echt naar uit.”

Bresseleers toont zich vooral opgetogen met het feit dat er een passagierslijn zou komen door het havengebied. Het betreft de zogenaamde Spoorlijn 204. “We denken vooral aan de betere mobiliteit voor werknemers van bijvoorbeeld Volvo of Arcelor Mittal”, aldus Bresseleers. “Als ze met de trein naar het werk kunnen, dan betekent dit een hele stap vooruit.”