De Vlaamse universiteiten hebben in 2015 een totaal van 28 spin-offbedrijven gecreëerd. Universiteit Gent was goed voor de helft van die spin-offs op. Vanuit de Katholieke Universiteit Leuven zagen zeven bedrijven het licht, gevolgd door Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt met elk drie spin-offs. Universiteit Antwerpen laat er twee noteren. Elmedix werd zowel bij UGent als bij UAntwerpen ondergebracht.

Spin-offbedrijven worden opgericht door wetenschappers die verwachten dat hun onderzoek zal leiden tot succesvolle commerciële producten of diensten. Naast Elemdix zagen onder de vleugels van de Gentse Universiteit ook ASAsense, AVGI, Imaqua, Mexcellence, Sanacon, Senso2Me, The Vigor Unit, Pozyx Labs, Techspert, The Forge, Molecubes, Orionis Biosciences en PXlence het levenslicht.

Sinds 2000 neemt de groei van dit soort bedrijven alsmaar toe. Bovendien ligt het aantal spin-offs van de Vlaamse universiteiten in 2015 in vergelijking met de gemiddelde graad van de EU-universiteiten aanzienlijk hoger. De Vlaamse kennisinstellingen slagen er dus goed in om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen.

De analyse deelde de verschillende spin-offs ook op in sectoren. Daaruit blijkt dat 43 procent van de bedrijven zich toespitst op landbouwproductie en technologie, 39 procent op industriële productie en technologie en 11 procent op infrastructuur en algemene planning van landgebruik. De overige 7 procent bevindt zich in de sector van de bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid.