Hoe zorgt u ervoor dat uw ideeënbus echt iets oplevert?

Pasfoto Jan van den EndeMedewerkers op de werkvloer of “in the field”  zitten vaak vol goede ideeën die het bedrijf een stuk verder kunnen brengen. Daarom staat in heel wat ondernemingen een ideeënbus. Maar terwijl het ene bedrijf daar volop voordeel uit haalt, slaagt het andere er niet in daar echt iest mee te doen. Deutsche Post, een onderdeel van DHL, doet bijvoorbeeld goede zaken met incrementele innovaties: verbeteringen van bestaande producten, diensten of processen. Het bedrijf verzamelt honderdduizenden ideeën van zijn werknemers per jaar en becijfert de opbrengst op meer dan 200 miljoen euro per jaar.

De Nederlandse hoogleraar Innovatiemanagement aan de Rotterdam School of Management Jan van den Ende (foto) onderzocht een en ander en kam daarbij tot opmerkelijke inzichten.

Aan de Nederlandse site Z24 legde hij uit dat hij met zijn team bij Unilever 17 ideeën die nog in een vroege fase zaten onder de loep legde om erachter te komen hoe een goed idee tot stand komt.  De professor bracht ook de netwerken van de bedrijfsmedewerkers in kaart. Hij kwam tot de conclusie dat ideeën die worden gedeeld met een goede kennis die werkzaam is bij een andere afdeling de meeste kansen blijken te hebben. Een collega die elders in het bedrijf werkt, kijkt er immers met een andere blik naar en kan zo waarde toevoegen.

Jan van den Ende concludeert daaruit dat bedrijven die de kwaliteit van de tips van hun medewerkers willen verbeteren, hun personeel best adviseren om ideeën eerst met collega’s te bespreken.

Zeker af te raden is volgens vn den Ende niet reageren op ideeën en wat ook niet werkt is uitleggen waarom een idee niet goed is, want dat daagt medewerkers uit om nieuwe voorstellen in te dienen die niet noodzakelijk beter zijn. Voorts blijkt ook het vastknopen van beloningen aan goede ideeën niet echt te helpen. Intrinsieke motivatie bij de medewerkers werkt altijd beter dan beloningen.

“Zorg dat duidelijk wordt voor welke ideeën de ideeënbus bedoeld is”, geeft Jan van den Ende nog als tip mee. “Er zijn twee categorieën: ideeën om werkprocessen efficiënter te maken en ideeën voor grote innovaties. Beide zijn belangrijk, maar ze vragen wel om een verschillende benadering. Ideeën uit de eerste categorie kunnen het best worden beoordeeld door de afdeling operations. Daarnaast zou je een aparte ideeënbus moeten inrichten voor radicale innovaties.”