Hogeschool Gent en Erasmushogeschool Brussel engageren zich om op een structurele manier samen te werken. De strategische alliantie moet een antwoord bieden op de uitdagingen die het hoger onderwijs staat te wachten. Het voornaamste doel van de samenwerking is de creatie van opportuniteiten voor zowel studenten als medewerkers.

Hoe die samenwerking gaat verlopen, is nog niet duidelijk. Beide hogescholen hebben wel al een intentieverklaring ondertekend. Tijdens intensieve gesprekken wordt de samenwerking nu inhoudelijk uitgewerkt en vormgegeven. “Hogeschool Gent en Erasmushogeschool Brussel hebben de ambitie om samen te werken op het vlak van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en het beoefenen van de kunsten”, zegt Johan Persyn van Hogeschool Gent. Voor de eerste besprekingen komen alvast thema’s als kennisdeling, het opzetten van een gemeenschappelijke kwaliteitscultuur, het efficiënt inzetten van financiële middelen en het delen van infrastructuur als onderwerp aan bod.

De alliantie komt vanuit de gedachte om samen meer en beter te kunnen doen. In de eerste plaats heeft het als doel om de studenten beter klaar te stomen voor de maatschappij en de arbeidsmarkt van morgen. Ook medewerkers moeten hun vruchten plukken van dit partnership. Op lange termijn behoort ook een fusie tussen beide hogescholen tot de mogelijkheden, maar die komt er alleen als dat in het voordeel is van beide partners.