Mobiliteit, of beter: het gebrek aan mobiliteit, in Vlaanderen: het is een bekend fenomeen en probleem. Dat zal de komende maanden niet anders zijn in het Gentse havengebied. In opdracht van het Havenbedrijf Gent zijn er wegenwerken gestart in de Skaldenstraat en dus in en rond de bedrijvenzone Skaldenpark. Skaldenpark huisvest enkele grote namen zoals Katoen Natie en DSV, alsook een aantal toeleveranciers van Volvo.

De Skaldenstraat is een belangrijke toegangsweg tot het bedrijventerrein Skaldenpark. De werken vinden plaats tussen de Mai Zetterlingstraat (nabij de Skaldenbrug) en de rotonde ter hoogte van de Piratenstraat. De weg is in een danig slechte staat dat die volledig heraangelegd moet worden, inclusief het fietspad. De werken zullen in principe tegen half november 2017 voltooid zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, zo laat de Havenautoriteit weten.

Het verkeer wordt omgeleid via de Piratenstraat met uitzondering van plaatselijk verkeer en intern havenverkeer. Er wordt getracht de hinder tot een minimum te beperken zodat het Skaldenpark steeds bereikbaar blijft, uit welke richting de automobilisten ook komen. Vertragingen zijn echter niet uit te sluiten en zelfs voorspelbaar.

Voka Oost-Vlaanderen laat bij monde van Stefan Derluyn weten dat er voorlopig geen klachten zijn vanwege de bedrijven. “Het Havenbedrijf heeft terzake de nodige expertise opgebouwd”, aldus Derluyn.