Historische Huizen Gent wil Hotel d’Hane Steenhuyse meer onder de aandacht brengen. Het gaat daarvoor op zoek naar een tijdelijke horecazaak. “De uitbating moet optimaal in relatie staan met het 18de-eeuwse karakter van het pand, maar wel met een hedendaagse betekenis voor een zo breed mogelijk publiek”, zegt schepen van Cultuur Annelies Storms.

Hotel d’Hane Steenhuyse stamt uit de achttiende eeuw en is gelegen in de Gentse Veldstraat. Het pand beschikt over een mooie binnentuin, die nu ten volle wordt uitgespeeld. “De locatie heeft het potentieel om een open ontmoetingsplek te worden, waarbij de tuin een ruimte van pauze is tussen de drukke winkelassen in het centrum en de vele culturele huizen aan het water”, aldus Annelies Storms. “Dat kan een unieke dimensie geven aan een bezoek aan de Gentse binnenstad.”

De pop-up zal openen tijdens het fotofestival 80 Days of Summer in de tuin van het pand. Dat zal doorgaan van 30 juni tot en met 17 september 2017. Geïnteresseerde uitbaters voor de pop-up zijn op 2 mei welkom voor een voorafgaand plaatsbezoek. Nadien kunnen ze een offerte indienen. “Het is de bedoeling dat de pop-upzaak laagdrempelig is, aansluit bij het imago van Historische Huizen Gent en een kwalitatief en gevarieerd aanbod uitwerkt dat de ziel van deze locatie versterkt.”

De oproep is een experiment om een evenwichtsoefening tussen een economische activiteit en de draagkracht van het pand te maken. Dat gebeurt in het kader van een toekomstige permanente concessie. “In samenspraak met de Stad Gent en Onroerend Erfgoed Vlaanderen werd beslist een concessionaris te zoeken voor een koffiehuis met culturele inslag.” Historische Huizen Gent zal in overleg met de concessionaris instaan voor de basisinrichting van het pand.