De hoofdprioriteit van de Belgische human resources afdelingen ligt nog steeds bij leiderschapsontwikkeling, rekrutering & selectie en talentmanagement. Dat blijkt uit de derde opeenvolgende jaarlijkse HR-barometerstudie van HR-consultancy bedrijf Hudson en de Vlerick Business School. Dit jaar ging de HR-barometerstudie dieper in op de impact van het Belgische personeelsbeleid op de organisatie. Rekrutering en selectie blijft naast de betrokkenheid van de medewerkers en absenteïsme de belangrijkste indicator waarop HR beoordeeld wordt. Maar zelf zouden de HR-directeuren zich liever ook beoordeeld zien op change management en opleiding & ontwikkeling. HR-analytics en diversiteit blijven laag scoren op de HR prioriteitenlijst. Opvallend dit jaar is dat het vertrouwen in de economie groeit.

Maar liefst 94% van de bevraagde bedrijven heeft een HR-verantwoordelijke in het directieteam zitten, wat hen de nodige inspraak in het beleid geeft. Opvallend is dat HR-verantwoordelijken in grote mate betrokken worden in de bedrijfsstrategie, maar minder in de implementatie daarvan. HR zorgt er voornamelijk voor dat de juiste attitudes en gedrag aanwezig zijn in de organisatie en ze spelen een belangrijke rol in het connecteren, coalities bouwen en compromissen zoeken. De meeste HR-verantwoordelijken zouden graag change management als grootse opportuniteit op de agenda willen zetten. In de praktijk echter wordt de performantie van HR het meest beoordeeld op het succes van de rekrutering en selectie.

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat de meeste bedrijven zich wel willen voorbereiden op de verwachte economische groei en daarmee gepaard gaande veranderingen binnen de bedrijfscultuur, maar vaak (nog) geen duidelijk plan van aanpak hebben. We merken ook dat bedrijven meer voorrang geven aan talentmanagement wanneer de winst van het bedrijf voorop staat, maar dat dit beduidend minder aandacht krijgt wanneer de focus ligt op het laag houden van de bedrijfskosten. Financiële resultaten en bedrijfsdoelstellingen krijgen voorrang op het HR-beleid.

De HR-barometer kwam tot stand na bevraging van de HR-verantwoordelijken van de Bel 20 en de 200 grootste Belgische bedrijven in termen van aantal werknemers. 55 organisaties namen deel aan de studie. Samen vertegenwoordigen deze bedrijven om en bij de 250.000 Belgische werknemers.