In eerste week van december 22 Oost-Vlaamse bedrijven failliet

faillietKredietverzekeraar Atradius meldde eerder dat het aantal faillissementen eind november in België met 8% gedaald zou zijn ten opzichte van het recordjaar 2013 en dat het jaar 2014 wellicht zal afklokken op om en bij de 11.000 faillissementen. Uit het overzicht dat we in diverse afleveringen brengen over de economische vooruitzichten voor 2015 blijkt ook dat volgend jaar voor de bedrijven zeker geen jaar vol rozegeur en maneschijn wordt. Ze kunnen weliswaar nog rekenen op een behoorlijke binnenlandse vraag in België, maar op de lauweren rusten is er niet bij. Want de grote stakingen geven aan dat mensen zich allesbehalve zeker voelen, en wie onzekerheid zegt, zegt ook dat de vinger meestal op de knip blijft. Bovendien blijven veel mensen die op zoek zijn naar een baan het heel moeilijk hebben om die te vinden.

Bedrijven die het moeten hebben van de export hebben dan weer af te rekenen met een teruglopende concurrentiekracht en ze moeten ook rekening houden met het feit dat in diverse landen de binnenlandse vraag nog altijd niet hersteld is van de klappen die de crisis heeft uitgedeeld. Zo gaven we al aan dat zaken doen met Italië en Frankrijk komend jaar beslist geen sinecure wordt en dat ook de binnenlandse vraag in Nederland momenteel allesbehalve hoge toppen scheert en dat dit ook niet wordt verwacht voor 2015.

In de eerste week van december gingen in Oost-Vlaanderen alvast opnieuw 22 bedrijven failliet. Vooral de horeca de elektrohandel en de installatiebedrijven blijken kwetsbaar te zijn. Soms ligt het onzekere economische klimaat aan de basis, maar jammer genoeg ook nog altijd vaak een te gebrekkige voorbereiding, een ontoereikend businessplan en gebrekkige financiering. Laten we alvast hopen dat de ondernemers die door een faillissement worden getroffen geen stigma krijgen opgekleefd en dat ze de moed niet verliezen. Op www.madeinoostvlaanderen.be/falingen kunt u de lijst van de failliet verklaarde ondernemingen terugvinden.