43f7b6f57d6b836cbe8655de52c0f3e8Op 27 november 2016 vindt de tiende editie van de Dag van de Ambachten plaats. Op die dag zullen ook vele Oost-Vlaamse ambachtsluit het beste van hun kunnen tonen. De bedoeling van deze dag bestaat erin de ambachtelijke activiteiten in België in de kijker te plaatsen en door het grote publiek naar waarde te leren schatten. Ambachtslui die aan dit evenement willen deelnemen en hun activiteiten en knowhow in de schijnwerpers willen plaatsen, kunnen zich nog tot 6 oktober 2016 inschrijven.

Sinds 2006 organiseert de FOD Economie, met de steun van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, de Dag van de Ambachten. Deze dag promoot de knowhow en het talent van duizenden ambachtslui in België.

“Naast hun economische belang, staan de ambachtslui vooral borg voor onze tradities en onze knowhow. Het is trouwens om deze knowhow te beschermen en te valoriseren dat ik de mogelijkheid heb ingevoerd voor de ambachtslui om als dusdanig wettelijk erkend te worden sinds 1 juni. Ik nodig dus alle ambachtslui uit deze mogelijkheid aan te grijpen om hun talent te laten ontdekken door deel te nemen aan de 10de editie van de Dag van de Ambachten, waarvan het jaar na jaar toenemende succes me verheugt”, aldus Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw.

Dit evenement is een unieke gelegenheid voor ambachtslui om een nieuw publiek aan te trekken en hun talent en passie waarmee ze elke dag opnieuw aan de slag gaan te delen met de bezoekers. Hun creaties worden ook steeds gevarieerder en origineler. De deelname aan de Dag van de Ambachten is volledig gratis en biedt ambachtslui meer zichtbaarheid en naamsbekendheid dankzij onder meer een campagne met affiches in stations en via de sociale media.

Ambachtslui die op 27 november hun atelier voor het publiek willen openstellen voor de Dag van de Ambachten vullen het online inschrijvingsformulier in dat beschikbaar is op de website http://www.dagvandeamabachten.be