Interieurzaak Tavola Ronda zet in op menselijke warmte

zzzztavolaronda_0Binnen alle sectoren van het bedrijfsleven zal in 2017 volgens een studie van de Nederlandse Rabobank de groei aanhouden. De studie kijkt weliswaar naar de Nederlandse economie, maar heeft de jongste jaren duidelijk kunnen aantonen dat ze ook de trends voor de Belgische economie goed weet te voorspellen.

Opvallend in de cijfers van Rabobank is de verwachting dat zowel horeca en recreatie als de detailhandel een groei van om en bij de 2,5% zouden realiseren. Nochtans blijven de marktomstandigheden voor de detailhandel in non-food heel uitdagend. Niet in het minst omdat mensen in de media steeds vaker artikelen zien verschijnen over disruptie en de mogelijkheid dat ook hun job zal verdwijnen.

“Dat houdt natuurlijk voor een stuk onzekerheid in”, zegt Carine Van Heuverzwyn, zaakvoerster van de Gentse interieurzaak Tavola Ronda. “En die onzekerheid kan ervoor zorgen dat ze twee keer nadenken vooraleer ze centen uitgeven. Maar ik merk ook dat het ervoor zorgt dat mensen meer aandacht hebben voor wat echt belangrijk is in het leven. Ze schatten vrienden en familie meer naar waarde en willen in huis een sfeer van gezelligheid creëren. En daarbij gaan ze vooral op zoek naar authenticiteit. Alles is tegenwoordig “connected”, maar in al dat digitale geweld dreigt de menselijke verbinding in de verdrukking te komen. Daar zijn mensen nochtans echt naar op zoek. Ik probeer daar ook voor te zorgen door op zondag open te zijn, door altijd koffie klaar te zetten en door te luisteren naar de verhalen van de mensen. Ik merk dat ook andere retailers die het op die manier aanpakken op heel wat belangstelling kunnen rekenen. Er is nood aan H2H – contact van mens tot mens – en dat probeer ik te geven. Retailers die met een stukje warmte een deel van de onzekerheid bij de consumenten kunnen wegnemen, mogen volgens mij uitkijken naar een sterk jaar.”