Interimmanagers worden jonger

317f7d9Uit een recente peiling van BDO, dat ook een belangrijk kantoor heeft in Zwijnaarde,  blijkt dat de gewijzigde conjunctuur mogelijk aanzet gaf tot een duidelijke toename van jongere interimmanagers. Het beeld van de grijze, ‘fin de carrière’-expert klopt niet meer met de realiteit. De nieuwe generatie bedrijfsleiders zoekt variatie en verwacht van haar provider opleiding en coaching.

In de bedrijfswereld evolueerde interimmanagement van een middel om een herstructurering te begeleiden of aan crisismanagement te doen naar een strategische beslissing om een beroep te doen op externe expertise. Interim management heeft ondertussen een onmiskenbare plaats veroverd in het bedrijfsleven en is in opmars.

BDO bracht in kaart hoe de interimmanagers hun leef- en werkwereld evalueren en wat hun verwachtingen zijn. De helft van de respondenten – van wie er  meer dan 50% tussen 45 en 55 jaar oud zijn – startte als interimmanager vóór de leeftijd van 45 jaar. Amper 2% startte na 60 jaar. Het beeld van de grijze expert die voor zijn pensioen nog snel wat opdrachten wil sprokkelen, is niet meer van deze tijd. Interimmanagers beschikken wel over veel bagage in de vorm van diploma’s want  liefst 77% bezit een masterdiploma en 33% beschikt bovendien over een master na masteropleiding.

Ruim de helft is minder dan vijf jaar aan de slag en heeft minder dan vijf opdrachten achter de rug. Dat laat vermoeden dat de economische crisis, met een schaarste in vaste functies, een rol speelde.

Op de vraag of zij opnieuw een vaste functie zouden wensen, antwoordt iets minder dan de helft (44%) resoluut ‘neen’. 37% van de respondenten wil terug naar een permanente functie mits ze hun zelfstandig statuut kunnen behouden, maar voor 19% speelt het behoud van dit statuut geen rol.

Tegen de verwachtingen in blijkt de verloning niet de grootste motivator om als interimmanager aan de slag te gaan. Centen staan op de laatste plaats gerangschikt. Variatie voert met 81% de top drie aan en wordt gevolgd door onafhankelijkheid (70%) en de uitdaging (70%) van elke nieuwe opdracht.

De onzekerheid van het inkomen ervaart meer dan de helft (57%) van de respondenten als het grootste minpunt, gevolgd door de onzekerheid van de loopbaan (31%). Het gemis aan continue opleiding speelt voor 17% van de interim-managers een rol in hun SWOT-analyse.

Bij de meerwaarde van de interim managementprovider, scoort de brugfunctie tussen de opdrachtgever en de interimmanager opvallend hoog. “Bij BDO wordt elke opdracht uitgevoerd onder begeleiding van een professionele consultant”, zegt Annelies Steenbeke (foto), Partner BDO Interim Management. “Die zorgt voor de juiste en vlotte communicatie tussen opdrachtgever en de interimmanager. De consultant waakt bovendien over het goede verloop en de kwaliteit van de opdracht. Een goede match verzekeren tussen profiel en specifieke behoefte is de kerntaak van de provider die op die manier fungeert als een echte businesspartner.”

De rol van de provider kan nog breder blijkt uit de peiling. Opleiding (35%) en coaching (28%) staan het hoogst op de verlanglijst. “Hier is duidelijk een taak weggelegd voor de provider”, zegt Steenbeke. “Bij BDO merken we bijvoorbeeld dat de toegang tot onze inhouse-expertise en onze seminaries enorm wordt gewaardeerd door de interimmanagers die voor ons aan de slag zijn. Kijken we rondom ons, dan zien we dat de interimmanagementprovider nog te veel als doorgeefluik wordt beschouwd. Wij kiezen voor een andere weg waarbij onze expertise, gekoppeld aan de competenties van de interimmanagers, leidt tot de juiste synergie voor alle betrokken partijen.”