Is de driedaagse werkweek het arbeidsmodel van de toekomst?

220px-Carlos_Slim_HelúTijdens een conferentie in Paraguay noemde de Mexicaanse miljardair Carlos Slim, de topman van America Movil,  vorige week de driedaagse werkweek het arbeidsmodel van de toekomst. Het zal de meeste mensen wellicht revolutionair in de oren klinken, omdat ze nooit iets anders hebben gekend, maar ook in Nederland hebben vier bekende trendwatchers –  Adjiedj Bakas Reinier Castelein, Erik Hallers en Wim de Ridder –  enkele weken geleden een vurig pleidooi gehouden voor een driedaagse werkweek . Het was hun reactie op de eerdere oproep die Frank Kalshoven, de auteur van het boek Groeiland, deed om opnieuw met zijn allen 60 uren per week te gaan werken. Kalshoven vindt dat dit nodig is om de stijgende kosten van onder meer de gezondheidszorg te kunnen blijven betalen.

Consument wordt producent in nieuwe economie

De vier futurologen zijn het daar absoluut niet mee eens.   Zij gaan ervan uit dat er steeds meer vrije tijd zal zijn en dat consumenten zelf actief zullen worden als producent van energie, groenten- en fruittelers en makers van producten via 3D-printing. Jobs creëren zoals politici nog altijd volgens oude denkrecepten proberen te doen is volgens hen een totaal verkeerde piste. De vier geloven dat robots en computers in de toekomst steeds meer werk zullen overnemen van mensen.Volgens hen  is het daarom logisch dat we na het invoeren van de vijfdaagse werkweek in de jaren zestig en later van de 36-uurweek, binnen afzienbare tijd de overstap zullen maken naar een werkweek van 24 uur. Maar dat betekent niet dat de resterende vier dagen echte vrije tijd zullen zijn. Die zullen we volgens de futurologen gebruiken om zelf zoveel mogelijk voor onze voedsel- en energiebehoeten in te staan en om te innoveren. Ze verwijzen naar het feit dat veel consumenten die de jongste jaren een internethandel begonnen zijn eigenlijk de detailhandel hebben doen imploderen met veel winkelleegstand tot gevolg. Op dezelfde manier zal de driedaagse werkweek volgens de vier opinieschrijvers aan de basis liggen van een nieuwe economie. Ze zijn daarover niet somber gestemd, want het gaat naar hun zeggen om een fantastisch toekomstbeeld voor mensen die hun leven in eigen handen willen nemen.

Een oplossing voor vergrijzing

ok Carlos Slim ziet de driedaagse werkweek dus als oplossing, onder meer ook omwille van de vergrijzing. Eén van de grote problemen is volgens hem dat mensen veel te vroeg op pensioen gaan en dat ze daarom in de toekomst tot hun zeventigste of vijfenzeventigste zullen moeten werken. Met een werkweek van drie dagen, desnoods dagen van elf uur,  zou dat een stuk gemakkelijker zijn. Dat is dus ook nuttig voor de samenleving, ook al omdat de mensen, als ze hetzelfde loon kunnen behouden, in de vier dagen dat ze niet werken, meer gaan besteden aan entertainment. Een ander voordeel zou zijn dat werknemers zich met kortere werkweken beter op hun opdracht kunnen concentreren en eigenlijk productiever gaan zijn in plaats van tijd te verlummelen zoals nu vaak gebeurt.

Wat denkt u ervan?

Hoe kijkt u aan tegen een mogelijke overschakeling binnen afzienbare termijn naar een driedaagse werkweek? We zien uw reacties met plezier tegemoet.