Is uw bedrijf klaar voor onbekende risico's?

00000000blitsDoor de snelle veranderingen in de wereld is heel veel te doen rond disruptie en innovatie. Maar eigenlijk zouden bedrijven ook hun risico’s moeten herbekijken.
“Alleen al het feit dat steeds meer mensen thuis werken, zorgt ervoor dat werkgevers met een andere bril naar risico’s moeten kijken”, zegt Leon Blits, directeur IBM Global Financing Benelux in een column.  “Denk maar aan het het veiligstellen van data buiten de kantoormuren en het voldoen aan de arbeidswatregels.
Blits verkondigt niets spraakmakends als hij zegt dat de manier waarop Airbnb, Uber en de zelfrijdende auto van Google hun respectievelijke sectoren op hun grondvesten hebben doen daveren, steeds meer bedrijven en sectoren bewust doet worden dat iets dergelijks hen ook kan overkomen.
Hoe moeten bedrijven met die risico’s omgaan? Volgens Blits is het in de meeste organisaties de CFO die de taak krijgt toegewezen om organisaties te wapenen tegen dergelijke verrassingen. Hij geldt als de bestuurder met het hoogste risicobewustzijn. Een toekomstvoorspeller die big data, analytics en andere nieuwe technologieën omarmt in de transformatie naar deze nieuwe wereld.
“Nu technologische innovaties elkaar de laatste jaren in rap tempo hebben opgevolgd is bij veel CFO’s de term ‘VUCA’ weer in zwang geraakt”, zegt hij. “Het uit de militaire inlichtingendiensten afkomstige VUCA staat voor volatility, uncertainty, complexity en ambiguity, vier krachten die hebben geleid tot de ondergang van legers, maar ook van vele bedrijven die verrast werden door de plotselinge opkomst van grensverleggende spelers in hun markt. Tegelijk kunnen innovaties rond big data en de analyse daarvan organisaties nu in staat stellen om heel veel informatie te verwerken en met elkaar te verbinden om zo een beter zicht te krijgen op kansen en bedreigingen.”
Toch kan het volgens Blits niet dat alleen de CFO verantwoordelijk is voor de beslissingen die voortvloeien uit de beschikbaarheid en de analyse van de data. “Het volledige management moet doordrongen zijn van de mogelijkheden die data bieden om tijdig bedrijfsrisico’s te signaleren”, besluit hij. “Maar de financiële afdeling kan een voortrekkersrol op zich nemen, door de vereiste technologie te introduceren  die het bouwen aan een ‘VUCA-ready’ toekomststrategie mogelijk maakt.”