IT-bedrijf uit Brakel en consultingbedrijf uit Gavere failliet

imagesK1QIC8GMIn de eurozone heeft de combinatie van bijzonder lage inflatie, een economische activiteit die op een laag pitje blijft branden – de reële groei van het BBP voor 2016 en 2017 wordt op nauwelijks iets meer dan 1% geraamd –  en het monetaire beleid van de Europese centrale bank tot historisch lage rentevoeten geleid.

Dat betekent dat de financieringskost voor ondernemingen momenteel bijzonder aantrekkelijk is.  Deze context waarin geld vlotter beschikbaar is, geeft niet alleen de aandelenmarkten een steuntje in de rug  maar is ook positief voor de externe groei van de ondernemingen.

Eén en ander vertaalt zich voor veel gezonde ondernemingen en hun bedrijfsleiders in een dilemma: ze stellen zich de vraag of ze van het goedkope geld moeten profiteren om zelf op zoek te gaan naar expansie via overnames of integendeel gebruik moeten maken van de huidige hoge prijzen die voor bedrijven worden betaald, om zelf te verkopen. Er is dus sprake van toenemende fusie- en overnamekoorts.

Voor andere bedrijfsleiders stelt dat dilemma zich echter jammer genoeg niet. Als gevolg van de onzekerheid bij de consumenten, maar ook van de regulering en de fiscale druk, zien zij zich genoodzaakt er de brui aan te geven. Vorige week legden in Oost-Vlaanderen opnieuw een tinwtigtal bedrijven de boeken neer, waaronder een IT-bedrijf uit Brakel en een adviesbureau rond bedrijfsvoering uit Gavere.

De volledige lijst vindt u op http://www.madeinoostvlaanderen.be/falingen.