Jan-Jeroen De Beucker is nieuwe Group Marketing Manager Nuscience Group

Jan-Jeroen De BeuckerNuscience, met hoofdzetel in Drongen, kondigt de benoeming aan van Jan-Jeroen De Beucker als Group
Marketing Manager voor zowel de Nutrition4U als de Health4U
business unit. Jan-Jeroen startte in februari 2014 bij Nuscience Group als
Business Development Manager Azië voor de Health4U business line.

Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in business development en strategische marketing in internationale
markten.

“Met Jan-Jeroen aan het hoofd van het marketing departement, zetten we zijn belangrijkste troef in voor het bedrijf,” zegt CEO Johan De Schepper. “Zijn ervaring in leidinggevende posities voor toonaangevende bedrijven zoals Cid Lines, Impextraco en Kemin kunnen we goed gebruiken. Hij beschikt over een breed netwerk in de globale dierindustrie.”

“In een wereld die binnenkort wordt bevolkt door meer dan 9 miljard mensen – en met een sterke en groeiende wereldwijde groep als Nuscience – is het meer dan een uitdaging om de marketingactiviteiten te leiden voor onze op wetenschap gebaseerde praktische oplossingen in voeding en gezondheid,” zegt Jan-Jeroen De Beucker. “Zo gaan we wereldwijd onze innovatieve en effectieve jongdiervoeding Porcito adverteren en ook ons gepatenteerd topproduct Aromabiotic
MCFA, dat heeft bewezen een natuurlijk alternatief te zijn voor antimicrobiële groeibevorderaars, en zorgt voor het overwinnen van antimicrobiële resistentie. Dit alles past perfect in onze strategie rond het omarmen van uitdagingen, het creëren van veranderingen en de zorg voor mens en dier.”