Karel Van Eetvelt: "Ook zelfstandigen hebben een gezin"

borden2“We moeten manieren zoeken opdat iedereen langer en meer kan werken. Maar aan enkel nadenken over voorstellen voor werknemers doen we niet mee. Ook zelfstandigen en werkgevers hebben een gezin en zoeken een evenwicht in hun leven. Meer werkbaarheid voor werknemers met een dalende werkbaarheid voor ondernemers als gevolg is dus geen optie”, zet UNIZO-topman Karel Van Eetvelt de puntjes op de ‘i’.

Hij doet de uitspraak naar aanleiding van de Rondetafel die minister van Werk Kris Peeters op 9 juni organiseerde over werkbaar werk. Volgens de ondernemersorganisatie legt de Rondetafel te veel de focus op het werkbaar werk van werknemers, terwijl dat van zelfstandigen er slechter aan toe is, omdat zij continu verplicht zijn tegelijk veel bordjes hoog te houden.

UNIZO erkent dat de verantwoordelijkheid van werkgevers als het op het welzijn van hun werknemers aankomt. De ondernemersorganisatie wijst er op dat werkgevers in die zin ook uit zichzelf al heel wat inspanningen doen, zonder dat daar wettelijke regels tegenover staan. Maar ze benadrukt dat werkgevers niet alleen de verantwoordelijkheid dragen. Ook de werknemer zelf, de overheid en de naaste omgeving delen in de verantwoordelijkheid. Diverse studies wijzen uit dat zelfstandigen beduidend slechter scoren dan werknemers op het vlak van werkbaar werk. Zo vindt 48,6 procent van de zelfstandigen zijn werk niet werkbaar tegenover 45,4 procent bij werknemers (bron: SERV). De combinatie arbeid-gezin is voor 89,2 procent van de werknemers in evenwicht, tegenover 68,4 procent bij zelfstandigen. 70,7 procent werknemers heeft geen werkstress ten opzicht van 66,6 procent van de zelfstandigen. Het stoot UNIZO tegen de borst dat voor zelfstandigen geen maatregelen worden genomen. In tegenstelling tot voor werknemers, waar werkgevers met allerlei verplichtingen worden opgezadeld. De ondernemersorganisatie doelt onder meer de/het jaarlijkse specifieke risicoanalyse, actieplan, globaal preventieplan, algemene risicoanalyse en psychosociale risicoanalyse.