De weersvoorspellingen gaan voor donderdag en vrijdag uit van een stormtij: de combinatie van springtij, wat twee keer per maand voorvalt, en een noordwesterstorm op de Noordzee met windsnelheden tot 8 beaufort. Stormvloedgolven rollen dan het Zeescheldebekken binnen en zorgen voor hoge waterstanden op de Schelde en haar zijrivieren, van Gent tot Lier. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV kondigt van woensdag- tot vrijdagavond respectievelijk de alarmfase stormtij en gevaarlijk stormtij af. “Het stormfront op de Noordzee neemt vrijdag in hevigheid toe. Tegelijk verwachten we in heel Vlaanderen sneeuw- en regenbuien. In combinatie met het springtij zal dat er voor zorgen dat het water in het Scheldebekken zeker vrijdag gevaarlijk hoog kan komen te staan. In Melle verwachten we hoge waterpeilen op de Ringvaart”, waarschuwt Waterwegen en Zeekanaal NV. De keersluizen in Gent worden gesloten om de binnenstad te beschermen.

Verschillende overstromingsgebieden van het Sigmaplan die intussen operationeel zijn, zullen in werking treden. De gebieden vangen tijdelijk de verhoogde waterpeilen op en vermijden zo stroomopwaarts wateroverlast. Het gaat onder meer over de overstromingsgebieden Paardeweide (Berlare), Bergenmeersen (Wichelen), Wijmeers (Berlare en Wichelen) en de Polders van Kruibeke. Zolang de alarmfase duurt, zullen de dijken aan de rivierzijde daar ook afgesloten zijn voor recreanten. Een evenaring of overschrijding van het peil van de Sinterklaasstorm van 6 december 2013 is niet uitgesloten.

De Polders van Kruibeke, met 600 hectare het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen, staat voor een primeur. Bij een verhoogd Scheldepeil van 7 meter TAW zal het gebied zich vrijdagmiddag voor het eerst vullen. Als gevolg daarvan neemt het risico op overstromingen in het Scheldebekken fors af. De Polders van Kruibeke, bij normale weersomstandigheden een toegankelijk natuurgebied waar veel gewandeld wordt, zullen tijdens het stormtij volledig afgesloten zijn.

Vaarverbod en onderbroken veerdiensten

Om de dijken niet extra te belasten met golven veroorzaakt door schepen, geldt er vrijdag rond hoogwater een volledige vaarverbod voor al het scheepvaartverkeer op onder andere de Boven-Zeeschelde opwaarts van Wintam. Schippers kunnen daardoor meerdere uren vertraging oplopen. Afhankelijk van de waterstanden kan dit verlengd worden. Daarnaast kunnen een aantal veerdiensten door de hoge waterstanden op de Schelde tijdelijk worden onderbroken. De veerdiensten Klein-Willebroek-Boom (Rupel), Schelle-Wintam (Rupel), Driegoten-Weert (Boven-Zeeschelde) en Sint-Amands-Moerzeke-Mariekerke (Schelde) zullen vrijdag in de late namiddag onderbroken zijn. De veerdiensten Hoboken-Kruibeke (Schelde) en Bazel-Hemiksem (Schelde) zijn vrijdag vermoedelijk vanaf 16 uur enkele uren niet operationeel.

De meest recente verwachtingen voor de peilen op de Schelde worden regelmatig geüpdatet en zijn terug te vinden op www.waterinfo.be.