Uit een fundamentele bevraging van het Gentse Teamleader blijkt dat de kmo’s vandaag vooral hinken op twee gedachten: plankgas geven of surplacen? Scale-up Teamleader bouwt kennis uit rond kmo’s, en onderzocht vorig jaar de tijdsbesteding van ondernemers. Dit jaar boog Teamleader zich over het ambitieniveau van kmo’s. Het deed dit via een bevraging door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij een representatieve steekproef van Vlaamse ondernemingen met tot 50 werknemers (eenmanszaken werden niet meegerekend).

Uit de bevraging blijkt dat de kleine helft van de kmo’s (43 procent) nog steeds een afwachtende houding inneemt, spijts het feit dat de economie bolt. Deze kmo’s tonen geen ambitie om te groeien. Zes op de tien kmo’s hebben die ambitie we en stellen er hun strategie op af. De conclusies liggen in lijn met de resultaten van vorig jaar. Ook toen legde het onderzoek een duidelijke kloof bloot tussen ondernemers die hun bedrijf ‘ondergaan’, en degenen die echt actief sturen. Eerder onderzoek van de KU Leuven toonde ook al aan dat de dynamiek in het Belgische bedrijfsleven geleidelijk afneemt. Opvallend is wel dat er meer vrouwen dan mannen kiezen voor het status quo. Daarnaast werd ook onderzoek gedaan naar de snelheid en de gevolgen waarmee op de digitale trein wordt gesprongen. Bij de weinig gedigitaliseerde ondernemingen geven 6 op de 10 aan niets te willen veranderen, tegenover 4 op de 10 in reeds gedigitaliseerde bedrijven. Bijna de helft van de meer ‘digitale ondernemers willen de komende 12 maanden nog digitaler worden, want ze geven aan dat hun eerdere digitalisering doorslaggevend is geweest voor hun huidige positie. De meest vooruitziende ondernemers hebben het belang van digitaliseren dus al enige tijd opgemerkt en actie ondernomen, en blijven daar volop inzetten in de toekomst.

Uit de resultaten valt af te leiden dat minder ambitieuze ondernemers vaak ‘geleefd worden’ door hun bedrijf. Doordat zij ondergaan en niet (kunnen) sturen, trekken zij (en hun werknemers) amper profijt uit de economische groei. Jeroen De Wit, ceo van Teamleader, heeft daar zijn bedenkingen bij. “Deze bevindingen zijn toch wel zeer opvallend”, meent De Wit. “Kmo’s zijn de grootste werkgevers van het land. De surplacers laten aansluiten bij de kopgroep kan met andere woorden een stevige boost geven aan de groei van onze economie en onze tewerkstelling. Teamleader wil ondernemers graag helpen ambitieuzer te zijn, en roept hen ook op elkaar te helpen. De ondernemers in de “kopgroep” hebben advies en inzichten die waardevol kunnen zijn voor ondernemers die op zoek zijn naar hun groeirecept.”