Op de werf voor de R4 in Ertvelde-Rieme is door Tom Willemen, ceo van Willemen Groep en Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de Vlaamse dronecluster EUKA voorgesteld. Deze vzw werd recent door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen erkend als Innovatief Bedrijfsnetwerk en wil dan ook de drone-industrie in Vlaanderen op de (wereld)kaart zetten.

Willemen Groep zet vandaag al drones in op de werf van de R4 om bij grondverzet alle bewegingen op te volgen en in kaart te brengen. Ook de hoeveelheden grond worden sneller en accurater gemeten dan via de klassieke meettechnieken. “Drones zijn dus de toekomst”, zegt Tom Willemen, ceo van Willemen Groep en ook de eerste stuurgroepvoorzitter van EUKA. “In de bouwsector, bijvoorbeeld, kunnen drones helpen met inspecties, logistieke uitdagingen en wellicht op termijn helpen om efficiënter om te gaan met de inzet van mensen.”

“We moeten de ambitie hebben om dronegebruikers en -aanbieders samen te brengen, hen samen te laten werken, ervaringen te laten delen en hen te laten streven naar een voortdurend verbeteringsproces”, zegt Willemen. “EUKA is daarvoor het ideale platform, dat alleen maar kan slagen als alle stakeholders, waaronder ikzelf, hun rol vol enthousiasme opnemen. De wereld van drone-toepassingen is slechts begrensd door onze verbeelding.”

De community’s waarop EUKA wil inzetten zijn momenteel: bewaking, bouw, landbouw, logistiek, opleiding, overheid, technologie en vrije tijd. “Drones zullen de economie de volgende jaren steeds meer en meer domineren”, zegt Mark Vanlook, clustermanager van EUKA. “Niet alleen in de bouwsector, maar in alle sectoren. Wij zetten met EUKA in op verschillende community’s, waarbinnen we alle stakeholders van die community willen samenbrengen.” Op de website kunnen drone-bedrijven en drone-eindgebruikers mekaar al vinden via een online community.