Land- en tuinbouwers kunnen gezamenlijk plantgoed aankopen

zzzzzzlaNa het succes van vorig jaar, met 70 inschrijvingen, ondersteunt het Oost-Vlaamse provinciebestuur  ook dit jaar land- en tuinbouwers bij het aanplanten van bomen en struiken op hun bedrijf . “Daarvoor  organiseren we een tweede groepsaankoop plantgoed.”, zegt gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw. “Met deze groepsaankoop willen we de integratie van agrarische bedrijfsgebouwen in het landschap verbeteren.”

Iedere Oost-Vlaamse land- en tuinbouwer kan streekeigen bomen en struiken, klimplanten, kleinfruit en fruitbomen bestellen via een bestelbon die terug te vinden is op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed. De volledig ingevulde bestelbon moet  voor 31 januari   terugbezorgd worden via mail aan landbouw@oost-vlaanderen.be of via de post naar Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en platteland, aan Filip De Smet, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Het bestelde plantgoed is eind februari 2015 af te halen op één van de vier verdeelpunten (Meetjesland, Waasland, Denderstreek en Vlaamse Ardennen). 

Met deze actie wil het provinciebestuur de integratie van agrarische bedrijven in het landschap verbeteren. Landschappelijke integratie richt zich niet enkel op bedrijfsgebouwen, maar zorgt mee voor het herstel en onderhoud van kleine landschapselementen in het omliggende landschap. Aanplantingen bieden bescherming tegen weersomstandigheden en bevorderen de biodiversiteit. Een aantrekkelijk landbouwbedrijf draagt bovendien bij tot een positief imago van de land- en tuinbouwsector.