Law Square groeit en breidt expertise uit

001lawsquareLaw Square werd in oktober 2013 opgericht als een onafhankelijk advocatenkantoor. Law Square geeft aan ondernemingen en organisaties pragmatisch, innovatief en toekomstgericht juridisch advies op het vlak van M&A, algemeen vennootschapsrecht, handelscontracten, privacy en databescherming, vastgoed, banking en finance, intellectuele eigendom, publiek en administratief recht en fiscaal beleid en helpt klanten bij fiscale geschillen en bij procedures zowel gerechtelijk of buitengerechtelijk.

Law Square heeft in één jaar tijd het aantal medewerkers verdubbeld naar bijna 30, waardoor Law Square zijn pallet aan business law diensten het voorbije jaar heeft verbreed, met onder meer assistentie bij tax policy, fiscale geschillen en procedures, publiek- en administratief recht en advisering, evaluatie en implementatie van deugdelijk bestuur.

Karin Winters, Managing Partner van Law Square, ziet in de markt een duidelijke behoefte aan deze 360°-dienstverlening: “Het verder uitbouwen van ons dienstenaanbod is nodig voor onze klanten, zowel in de publieke als in de private sector. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het oplossen van juridische problemen van publiek-private samenwerking (PPS) projecten, waar regelmatig ook nogal wat Oost-Vlaamse bedrijven bij betrokken zijn. Het verdubbelen van het aantal medewerkers in 12 maanden geeft aan hoezeer we geloven in de uitbouw van Law Square door te investeren in een ervaren team van advocaten met specifieke en diepgaande expertise in de voor ondernemingen en overheden relevante takken van het recht”.

Dankzij de komst van advocaten Véronique Vanden Acker, François Viseur en Martin Dethier versterkt Law Square zijn expertise inzake publiek en administratief recht. Law Square biedt nu een uitgebreide ondersteuning om projecten vlotter te laten verlopen waarbij overheden en ondernemingen samenwerken. Bijvoorbeeld PPS-projecten, openbare aanbestedingen, overheidsaankopen, vastgoed- en financiële transacties en urbanisatieprojecten voor overheden.

Véronique Vanden Acker, Advocaat en Public & Administrative Law Director bij Law Square leidt het team: “Dankzij de ervaring van onze advocaten blijven we voortdurend op de hoogte van alle rechtsgebieden die te maken hebben met de dagelijkse werking van overheidsinstellingen. Dat is dan op zijn beurt van belang voor ondernemingen die heel vaak ook overheidsopdrachten uitvoeren en als leverancier van de overheid de toepasselijke regels moeten kennen. We kunnen de nodige diepgang garanderen in complexe dossiers en hierdoor win-win situaties creëren voor zowel de overheid als de privésector”.

In mei van dit jaar versterkte Law Square zijn expertise inzake het oplossen van nationale en internationale fiscale geschillen, dankzij de komst van Partner Ine Lejeune, verantwoordelijk voor fiscaal beleid en fiscale geschillen. De zeer ervaren fiscale advocate Véronique De Brabanter versterkte  begin september het team van Ine Lejeune.