Leading by Breathing wil bedrijfswereld bewust maken van adempatronen

Stephan-Van-EesbeekStephan Van Eesbeek (foto) is ademcoach, trainer en spreker en richtte in Sint-Amandsberg recent het bedrijf Leading by Breathing op.  “Het tijdperk dat kennis macht was, loopt echt op zijn einde”, getuigt hij. “Steeds vaker moeten mensen zichzelf en wat ze doen, ongeacht of ze bedrijfsleider of werknemer zijn, in vraag stellen. Steeds vaker doen ze dat ook en dan willen ze onder de loep leggen wat er voor hen echt toe doet en waarin precies hun authentieke zelf ligt.” 

Leading by Breathing kan daarbij naar het zeggen van Stephan Van Eesbeek helpen. “Zijn bedrijfje gaat uit van het adempatroon dat mensen hebben, net zoals ze een slaap- en een eetpatroon hebben. En dat adempatroon heeft volgens Stephan Van Eesbeek alles te maken met onze fysieke gezondheid, onze mentale en emotionele intelligentie en zelfs met ons leiderschap.Hij geeft toe dat het misschien een krasse uitspraak is. “Maar”, zo zegt hij er meteen bij, “gemiddeld maken we allemaal maar voor 30% gebruik van ons volledige ademstelsel en dus ook van ons volledige fysieke, mentale, emotionele en spirituele vermogen.Elke gedachte, elk gevoel, elke emotie en elke handeling wordt immers, veelal onbewust, ondersteund door een in- en uitademing.  Leading by Breathing – de naam is ook een gedeponeerd merk – is geen yoga, mindfulness, of  een andere methode waarbij gebruik gemaakt wordt van de adem. Het is wel een bewustwording van het adempatroon.”

Stephan Van Eesbeek is opgeleid tot senior-trainer door doctor. Judith Kravitz, bezielster en grondlegster van Transformational Breathing®.  “Mijn persoonlijke missie is om het ademverhaal naar een zo breed mogelijk publiek kenbaar te maken en één van de doelstellingen van Leading by Breathing® is om het ‘ademwerk’ binnen de bedrijfswereld te introduceren en op de werkvloer in praktijk te brengen via een combinatie van coaching, lichaamswerk en ademwerk”, besluit hij.