Lokers herstelverblijf speelt in op veranderende zorgsector

000000000realisMinister van volksgezondheid Maggie De Block, kondigde maatregelen in de zorgsector aan die ons zorgsysteem betaalbaar moeten houden. Eén ervan is dat ziekenhuizen de ligduur van patiënten moeten verminderen want de kosten van een ziekenhuisverblijf kunnen oplopen tot 1.000 euro per dag en per patiënt. Tegelijk is  het niet bij elk ontslag uit het ziekenhuis,mogelijk om de patiënt al dadelijk thuis de verzorging te bieden die hij of zij nodig heeft. In dat geval kunnen  patiënten aansterken in een herstelverblijf.

De Antwerpse vastgoedbeleggingsadviseur Realis speelt daarop in en biedt herstelverblijfkamers als investering aan. De projectontwikkelaar bouwt met ’t Kwieke Zilver een state of the art herstelverblijf in Lokeren. Dergelijke kamers vormen een nieuwe niche naast onder meer studentenflats en zorgvastgoed.

Jason Jacobs, partner bij Realis, benadrukt dat een herstelverblijfkamer de brug is tussen ziekenhuis en thuis en een oplossing is voor iedereen die na een ziekenhuisopname zorgbehoevend is, maar nog niet naar huis kan. “Ook als de mantelzorger tijdelijk thuis niet beschikbaar is, kunnen zorgbehoevenden voor het herstelverblijf kiezen”, zegt hij. “Vandaar dat die herstelbedrijven ook een aantrekkelijke nieuwe kans bieden om te investeren in nichevastgoed.”

Momenteel zijn er al enkele herstelbedrijven, voornamelijk aan de Belgische kust. Met het nieuwe project ’t Kwieke Zilver in Lokeren biedt Realis een rendabele investering aan aangezien de verhuur van de verblijfkamers en de volledige uitbating in handen is van de  Senior Assist Group, een gerenommeerde speler in de zorgsector in België en op internationaal vlak.

“Met 9 omliggende ziekenhuizen die samen een kleine 6.000 bedden hebben”, zegt Jason Jacobs nog, “en die binnen een straal van 24 km liggen heeft het herstelverblijf in Lokeren een zeer strategische ligging. Bovendien kunnen er samenwerkingen worden aangegaan met deze ziekenhuizen, specialisten, artsen, mutualiteiten en andere zorgverstrekkers, die voor een permanente instroom van patiënten zorgen.”