Marc Van Montagu krijgt eerste VOKA-legend award

1123marcSinds Herman Toch naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Happy Profit een steen in de kikkerpoel gooide door te zeggen dat ondernemers aan een collectieve miodlifecrisis lijen en op zoekmoeten gaan naar meer zingeving, is de aandacht voor de maatschappelijke betrokkenheid van ondenemers toegenomen. Maar daarbij wordt soms vergeten dat ook in het verleden al grote namen uit onze ondernemingsgeschiedenis daar een heel concrete invulling aan hebben gegeven. De 81-jarige professor emeritus Marc Van Montagu is zo iemand, en hij is dan ook de terechte eerste laureaat van de award “Voka Legend”, uitgereikt door Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen aan een persoon die zich tijdens zijn loopbaan wist te onderscheiden als ondernemer met een grote maatschappelijke bewogenheid.

Het verbluffende aan de prestatie van de Gentse wetenschapper-ondernemer is dat hij – vertrekkend van baanbrekende basisresearch en nieuwe uitvindingen – een hele hoogtechnologische sector uit de grond heeft gestampt.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen:Met deze erkenning wensen wij voortaan jaarlijks een persoon te huldigen die Oost-Vlaanderen op de kaart heeft gezet via ondernemerschap, innovatie en leiderschap, en met bovendien een duurzame maatschappelijke vooruitgang als resultaat. Het is eigenlijk een ‘life time achievement’ award voor een verdienstelijke provinciegenoot.”

Marc Van Montagu is een wetenschapper van absoluut topniveau en professor in de chemie en de biotechnologie. Hij maakte wereldwijd faam als pionier in de moleculaire plantenbiologie. Zijn wetenschappelijk werk resulteerde in meer dan 750 publicaties. Doorheen zijn werk als onderzoeker toonde prof. Van Montagu een grote maatschappelijke bekommernis. Hij toonde veel belangstelling voor complexe problemen als de voedselvoorziening in derdewereldlanden en ontwikkelde bijvoorbeeld ook alternatieven voor het gebruik van schadelijke herbiciden. Tegelijk was hij ook een uitzonderlijke ondernemer. Hij lag immers mee aan de basis van de oprichting en de uitbouw van spin-offs van zijn laboratorium aan de Universiteit Gent. Dat resulteerde in vermaarde ondernemingen zoals Plant Genetic Systems en Cropdesign. Op die manier leverde hij een grote bijdrage aan de hele biotechontwikkeling in en rond Gent; een domein dat in Gent werk geeft aan meer dan 5.000 hoog opgeleide mensen dat in België zonder meer tot de internationale top behoort.”