Aan de rand van de E40 autosnelweg, in Melle, wordt momenteel werk gemaakt van een revolutionair nieuw medisch trainingscentrum. Het dossier is goed voor een investering van 18 miljoen euro, bedrag dat voor de helft opgehoest wordt door Europa en Vlaanderen, en voor de andere helft door de privé-sector (vooral Amerikaanse multinationals).  In 2018 uiterlijk moet alles afgewerkt zijn. Het centrum staat bekend als Orsi Academy, ofte OLV Robotic Surgery Institute.  

De ambities zijn vrij hoog. Het moet een opleidingscentrum worden voor robotchirurgie. Bedoeling is om er niet alleen Vlaamse dokters op te leiden maar evenzeer buitenlandse geneesheren. Volgens uroloog Alex Mottrie van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst zal robotchirurgie de komende jaren steeds meer opgeld maken. Vlaanderen moet aan de top van de evolutie lopen. Het centrum in Melle wordt dus een heus competentiecentrum. De voorbije jaren bleek Mottrie al een voorloper als het om robotchirurgie ging. Honderden artsen, vooral uit het buitenland, kwamen in Aalst al opleiding volgen. Die knowhow moet nu verzilverd worden in Oost-Vlaanderen middels een gigantische investering.

De voordelen van robotchirurgie zijn tweevoudig: grotere precisie bij de operatie en minder last (bloedverlies) voor de patiënt. Robotchirurgie mag dan al revolutionair zijn, toch staat de techniek volgens Alex Mottrie nog een beetje in zijn kinderschoenen. Of anders gezegd: de progressiemarge is groot.