Michiels Advanced Materials krijgt 741.000 euro steun van Vlaamse regering

medische-apparatuur-2-152971De Vlaamse Regering kent op voorstel van minister Phillippe muyters 741.000 euro strategische transformatiesteun toe aan de bvba Group Michiels Advanced Materials in Zele. Het bedrijf dat wordt geleid door Bart Michiels, is gespecialiseerd in de vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en van precisie- en optische instrumenten.

De strategische transformatiesteun is een financiële maatregel voor ondernemingen of groepen van ondernemingen die, in het kader van een strategisch transformatieproject, omvangrijke beroepsinvesteringen en opleidingsinspanningen doen in het Vlaams Gewest. Dat transformatieproject moet in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen.

De maatregel is bedoeld voor voor investeringen in de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo’s in Vlaanderen en/of  voor voor transformerende investeringen die de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen en/of de opleidingen die daaraan gekoppeld zijn.

De impact van de transformatie wordt beoordeeld op het niveau van het innovatiegehalte, de internationalisering en de duurzaamheid van het project, de impact op het niveau van de onderneming en de impact op de Vlaamse economie als geheel.

De Strategische Transformatiesteun (STS) is de opvolger van de afgeschafte Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS), waarvoor geen nieuwe dossiers meer kunnen worden ingediend.

Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn in strategische transformatiesteun en willen weten of ze daarvoor in aanmerking komen en hoe ze een aanvraag moeten indienen, kunnen terecht op de site http://www.agentschapondernemen.be/artikel/wat-strategische-transformatiesteun.