Milcobel versterkt bestuurlijke organisatie

0000000000000000000milcobeluntitledTijdens de algemene vergadering van juni 2015 kondigde Milcobel-voorzitter Guido Veys aan dat bestuurlijke organisatie van Milcobel grondig geëvalueerd en hertekend zou worden. De zuivelcoöperatie uit Kallo, die bij 2.800 melkveebedrijven de melk ophaalt,  maakt daar nu ook werk van.

Milcobel is geëvolueerd naar een professionele zuivelonderneming met coöperatief  aandeelhouderschap, en wordt daarom georganiseerd volgens het ‘2-tier principe’, met een striktere scheiding tussen de groepsdirectie en de vennoten.

“Voor een bedrijf met de omvang van Milcobel is dit noodzakelijk en de uitvoering hiervan organiseren, vraagt bijzondere competenties door ervaring en opleiding. Een industriële en internationale onderneming moet enerzijds geleid worden door een professioneel management met aangepaste profielen, anderzijds moet de bestuurlijke organisatie van de melkveehouders-aandeelhouders erop gericht zijn om toezicht te houden op de dagelijkse leiding, zodat ze op een optmale manier op korte en lange termijn de belangen van de leden dient. Daarom moeten we de relatie tussen de coöperatie Milcobel en de onderneming Milcobel op een andere manier inrichten”, zegt Guido Veys.

Die bestuurlijke reorganisatie zal er komen na de  buitengewone algemene vergadering van 16 maart, waarna er ook aangepaste statuten komen.  Het is de bedoeling om op die manier enerzijds de ledenbetrokkenheid te verhogen  en anderzijds de bestuurlijke competenties op alle niveaus te versterken.

Aan de basisprincipes van de coöperatieve organisatie wordt niet geraakt, integendeel, de nieuwe werking zal deze principes nog verstevigen: “één lid, één stem” blijft de basis.