Minionderneming 7@Work beleeft drukke decemberdagen

7@Work7@WORK is een Vlajo minionderneming van de school Leiepoort Campus Sint-Vincentius Deinze die diverse soorten dienstverlening aanbiedt. Diverse organisatiesof particulieren kunnen op de zcven studenten een beroep doen voor de bediening op recepties, personeels- en andere feestjes of zelfs een babyborrel. Maar ook het tellen van jouw eindejaarsstock of het verdelen van flyers is hen niet vreemd.

Het project minionderneming legt de link tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Het initiatief gaat uit van de v.z.w. ‘Vlaamse Jonge Ondernemingen’. De jonge ondernemers worden extern bijgestaan door raadgevers, leerkrachten en een coördinator van de Kamer van Handel en Nijverheid.

Iedereen kan op deze minionderneming, die kadert in de opleiding van 7 Kantoor in Campus Sint-Vincentius, een beroep doen. Elke aanvraag voor een opdracht kan geheel vrijblijvend besproken worden. Het aanbod wordt daarbij geheel aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.

Zaakvoerder Matthias Cottens: “De werking verloopt net zoals in een echte onderneming. Ook wij moeten ons houden aan afspraken en verplichtingen. Om te kunnen beginnen, hebben wij natuurlijk een startkapitaal nodig en daarvoor hebben wij jullie aangesproken om een aandeel in onze mini-onderneming te kopen. Ook de boekhouding moet nauwkeurig zijn anders krijgen we boetes opgelegd. Gelukkig  staan wij er niet alleen voor. Wij worden bijgestaan door Vlajo “Vlaamse Jonge Ondernemingen”. Onze Vlajo-coach is Freekje Van Schuylenbergh. Zij zal ons het hele schooljaar door professioneel begeleiden. Ook intern worden we bijgestaan door onze 2 leercoaches.  De prijs is onze grootste troef. Deze bedraagt slechts €8 per persoon per uur. Vanaf een straal van 5 km vanaf onze school rekenen wij wel een verplaatsingsvergoeding van €0,30 per km aan. Om dit te beperken rijden wij zoveel mogelijk met openbaar vervoer of doen wij aan carpoolen. Wij proberen zoveel mogelijk verschillende opdrachten te vervullen. Wij houden onze uitgaven en opbrengsten heel nauwkeurig bij en proberen onze kosten te beperken. De winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders. Onze mini sluiten we af begin juni 2015. Het liquidatiedossier wordt door Vlajo nagekeken en als alles in orde is, worden de aandelen en de winst uitbetaald tegen september 2015.”

In december, de maand van de eindejaarsrecepties, beleeft de minionderneming drukke dagen en is ze onder meer nog aan het werk op de Kerstmarkt in rusthuis Ten Bosse en op de Kerstmarkt van Vlajo in Gent.