Minstens drie bedrijven in Sint-Denijs-Westrem slachtoffer van factuurfraude

0000000000000000carfstdwMinstens drie bedrijven zijn in Sint-Denijs-Westrem het slachtoffer geworden van een criminele zwendel met facturen. Zoals het er nu naar uitziet moeten de daders facturen die door de bedrijven gepost zijn in het postpunt van de Carrefour in Sint-Denijs-Westrem daar hebben uitgehaald om vervolgens aan de slag te gaan met hun malafide praktijke.

“Onze facturen van 30  september hebben wij begin oktober op de bus gedaan”, zegt de zaakvoerder van één van de getroffen bedrijven.  “Onze klanten hebben die facturen ontvangen op 14 oktober. Dnkzij de alertheid van één van onze klanten weten wij nu dat bijna al onze klanten vervalste facturen hebben ontvangen. Er zijn twee types vervalsing. Ofwel is bij de factuur voor grotere bedragen een brief gevoegd op een kopie van ons eigen briefpapier waarin de klant gemaand wordt de betaling te verrichten op een rekening van een Fintro-bankkantoor dat met naam en toenaam vermeld wordt, en op de facturen zelf is ons eigen rekeningnummer overplakt met het rekeningnummer dat ook op de begeleidende (valse) brief is vermeld. Ofwel zit bij de factuur voor kleinere bedragen geen begeleidende brief, maar is ze afgestempeld met een stempel waarin gemeld wordt dat het rekeningnummer is gewijzigd en bovenop ons rekeningnummer is een sticker aangebracht met een rekeningnummer van bPost. Navraag bij bPost leerde dat het om een rekening gaat waarvan de bedragen rechtstreeks gekoppeld zijn aan een bankkaart.”

Het is volgens de getroffen zaakvoerders duidelijk dat iemand de facturen onderschept heeft, de enveloppes heeft opengemaakt en de facturen aangepast om ze daarna opnieuw te posten. Of dit intern in de post gebeurd is dan wel op een andere wijze is momenteel niet duidelijk.

Er wordt vandaag door de bedrijven een uitgebreide klacht neergelegd bij het parket in Gent.

De boodschap is volgens de getroffen zaakvoerders duidelijk: post geen grote pakketten facturen in één keer en zeker niet in een postbus met een brede klep, waardoor het mogelijk is de facturen er weer uit te vissen.