????????????????????????????????????Business Network International (BNI) is een internationale netwerkorganisatie die in 1985 in de Verenigde Staten ontstond en ondertussen wereldwijd actief is. Sinds twee jaar is BNI ook in Vlaanderen aan een steile opgang begonnen. Inmiddels zijn er 26 afdelingen. Vier daarvan zitten in Oost-Vlaanderen: twee in Gent, één in Lokeren en één in Oudenaarde. “In september komen daar nog Sint-Niklaas en Beveren bij”, zegt DirkVerschueren, regionaal directeur Oost-Vlaanderen, “en later op het jaar zeker ook nog Eeklo en Dendermonde.”
Afdelingen zijn chapters  

BNI staat eigenlijk voor een strak gestructureerde vorm van netwerken tussen ondernemers uit dezelfde regio met de bedoeling elkaar zo goed mogelijk te helpen. Kenmerkend voor elke regionale afdeling of “chapter” is dat zich slechts één persoon per beroepsgroep kan aansluiten. Als er bijvoorbeeld al een advocaat lid is, kan geen tweede advocaat lid worden. “Het verklaart ook waarom er in Gent inmiddels twee afdelingen zijn”, legt Dirk Verschueren uit.  Elke chapter krijgt ook een eigen naam. De eerste chapter in Oost-Vlaanderen was Gent Artevelde, de tweede Gentse afdeling noemt zich Ghent Shake. De chapters in Lokeren en Oudenaarde heten respectievelijk Durmestad en Vlaamse Ardennen. BNI organiseert informatiebijeenkomsten om het principe van de strak gestructureerde netwerking uit te leggen en van zodra een 25-tal kandidaat-leden zich bereid tonen om effectief tot het netwerk toe te treden, wordt een chapter opgericht.
Strak gestructureerd netwerken

“Netwerken kan maar vruchten afwerpen als er vertrouwen is tussen de leden en als die zich engageren”, zegt Dirk Verschueren. “Leden betalen dan ook zo’n 1.000 euro lidgeld per jaar en elke chapter komt wekelijks op een vaste dag en op een vaste locatie bijeen. Dat gebeurt altijd ’s morgens van 7 u tot 8u30. De voorzitter van de chapter biedt telkens iedereen de kans om een gerichte vraag te stellen. Dat kan over alles gaan. Een coach wil bijvoorbeeld graag een aanbeveling krijgen om bij een welbepaalde onderneming een introductie te krijgen. Eén van de andere leden kan dan de aanbeveling doen, omdat hij bij dat bedrijf de opleidingsverantwoordelijke kent.”
Geven om te krijgen

Dirk Verschueren gaat er prat op dat dit systeem bijzonder goed werkt. “Er zijn wereldwijd al 6.500 chapters actief die samen meer dan 160.000 leden hebben. Die zijn goed voor meer dan 7 miljoen aanbevelingen die resulteren in een totale businesswaarde van bijna 5 miljard euro.”  Het systeem is eigenlijk toevallig ontstaan toen oprichter Ivan Misner een grote klant kwijtraakte en een aantal vrienden bij hem thuis uitnodigde met de vraag of ze hem niet aan nieuwe klanten konden helpen. Dat bleek te lukken en zo is BNI zich traag maar gestaag als een olievlek gaan verspreiden. “Het vraagt commitment van de leden”, zegt Dirk Verschueren, “maar wie geeft – met andere woorden wie zich met zijn talenten en connecties inzet voor anderen – die zal onvermijdelijk ook veel informatie en business terugkrijgen.” Het lijkt een beetje op het intrappen van een open deur, maar dat deze gestructureerde regionale netwerking wel degelijk enorm veel resultaten kan opleveren, blijkt ook uit een onderzoek van de Harvard University onder leiding van Richard Hackman. Die observeerde en interviewde na de terreuraanslagen op de WTC-torens op 11 september 2001  honderden analisten van verschillende inlichtingendiensten en kwam tot de vaststelling dat ze de aanslagen hadden kunnen vermijden als ze gewoon de fragmentarisch beschikbare informatie over de nakende aanslagen met elkaar hadden gedeeld. Vraag en u zult krijgen, het stond al in het evangelie volgens Lukas. “Het is de logica zelve”, besluit Dirk Verschueren. “Maar in de ratrace van het dagelijkse ondernemersleven, vergeten we dat het misschien onze buurman is die zomaar een oplossing kent voor onze problemen.”