De 58-jarige Rik Verhaegen is door de Vlaamse regering tot havenkapitein bij het Havenbedrijf Gent benoemd. Sinds 1 februari 2016 was hij havenkapitein ad interim. Verhaegen was voordien 14 jaar bij het Havenbedrijf Antwerpen aan de slag, onder meer als havenkapitein-commandant, bij Port state control bij de federale overheid en kapitein bij Jan De Nul en Ahlers.

Als havenkapitein-commandant neemt Rik Verhaegen de leiding op zich van de 59-koppige Kapiteinsdienst, die de scheepvaart op het Kanaal Gent-Terneuzen en in de havendokken begeleidt. “Deze dienst waakt ook over de veiligheid en het milieu in het havengebied en oefent daarbij bijzondere administratieve politiebevoegdheden uit”, aldus Verhaegen. De Kapiteinsdienst beheert bovendien de vloot van het Havenbedrijf met onder meer een schip voor drinkwatervoorziening en het havenjacht Jacob Van Artevelde.

Verhaegen volgt Dirk Vernaeve op, die met pensioen gaat. De 64-jarige Dirk Vernaeve startte in 1997 bij het Havenbedrijf Gent als havenkapitein. Eind 2002 werd hij benoemd tot havenkapitein-commandant. Voordien gaf hij les aan de Hogere Zeevaartschool, was hij 8 jaar actief in de koopvaardij en 3 jaar als gezagvoerder op de jetfoil van de Regie voor Maritiem Transport.