Nieuwe klaslokalen voor Ziekenhuisschool Gent

Revalidatiecentrum UZ GentMet de vernieuwbouw van het Revalidatiecentrum in het UZ Gent, kreeg de Ziekenhuisschool recent vijf gloednieuwe lokalen op de kelderverdieping. Die zijn intussen piekfijn ingericht en worden opnieuw druk gebruikt. Het gaat om infrastructuur die wordt gebruikt om jongeren na een langdurige ziekenhuisopname opnieuw geleidelijk te laten instromen in hun originele school en thuisomgeving. De leerlingen krijgen in de vernieuwde lokalen zowel individuele als groepslessen, en dit in nauw overleg met de thuisschool. De patiënten aan wie les wordt gegeven, Worden behandeld in het kinderziekenhuis, de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie of het Kinderrevalidatiecentrum. Het afgelopen schooljaar verbleven er gemiddeld 60 leerlingen per dag in het UZ Gent.
Auteur: Kurt Meers