GENT – Een haven met ambitie is het aan zichzelf verplicht voortdurend te investeren en dat is exact wat North Sea Port doet. De havenautoriteit heeft aangekondigd dat het de drempel Wielingen laat baggeren om de haven beter bereikbaar te maken.

North Sea Port is eind december 2017 gestart met het baggeren van drempels in het vaargebied Wielingen voor de Nederlandse kust. Het havengebied Vlissingen is hierdoor vanaf eind februari bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 17 meter. North Sea Port behoort dan tot de diepst bevaarbare havens van Europa. Door het weghalen van deze drempels wordt de toegang tot het havengebied Vlissingen-Oost voor schepen met een diepgang tot 16,5 meter verzekerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor opvaart van schepen met een diepgang van 17 meter sterk verbeterd. Schepen met bestemming Vlissingen-Oost hebben al jaren af te rekenen met vertragingen.

Meer zekerheid voor scheepvaart en bedrijven

Na de baggerwerkzaamheden is het havengebied van Vlissingen-Oost beter bereikbaar voor diepliggende zeeschepen en kunnen wachttijden tot een minimum worden herleid. De bedrijven kunnen het ontvangen en behandelen van diepliggende schepen met veel meer zekerheid inplannen. Zo wordt het concurrentievermogen van de havenbedrijven en North Sea Port fors verbeterd. Een betere toegankelijkheid komt ook de regionale economie en werkgelegenheid ten goede. De huidige vaargeul op zee van en naar het havengebied Vlissingen heeft een breedte van 500 meter. De vaargeul wordt nu over een breedte van 180 meter ‘op maat’ aangepakt. De baggerspecie wordt enkele kilometers verderop verspreid in een dieper gelegen deel. Door deze innovatieve aanpak hoeft er slechts 600.000 m³ specie te worden verplaatst. Dat is te vergelijken met de oppervlakte van twee voetbalvelden vol specie tot 60 meter hoog. De werkzaamheden kosten 2,5 miljoen euro. Tegen eind februari zouden de baggerwerkzaamheden klaar moeten zijn.