GENT – Naar aanleiding van het Belgische staatsbezoek aan Canada sloot North Sea Port een overeenkomst af met het havenbestuur van Quebec. Canada is al jaren een belangrijke handelspartner van North Sea Port. Hiermee wil men de goederenoverslag tussen beide havens doen toenemen.

North Sea Port wil de handelsrelaties met de oostkust van Canada verstevigen met veel aandacht voor bulkgoederen en voedingsmiddelen, twee sectoren waar North Sea Port sterk staat. De haven van Quebec wil op haar beurt haar positie in de regio verder uitbouwen als aan- en afvoerhaven van bulkgoederen. Bovendien wil Quebec de ontwikkelingsmogelijkheden voor auto’s en containers nagaan. Beide havens willen meer lading tussen Quebec en North Sea Port realiseren voor granen en gewassen (tarwe, mais, koolzaad, raapzaad), meststoffen, ertsen en mineralen, hout en voeding.

Canada vijfde belangrijkste handelspartner

Tussen Canada en North Sea Port is er reeds een sterke economische basis. Canada is de vijfde grootste handelspartner met een totale goederenoverslag in 2017 van 3,9 miljoen ton (3,5 import en 0,4 export). Als oostelijk gelegen haven in Canada is Quebec vlot bereikbaar voor de regio voor North Sea Port. Anderzijds kan Quebec zich via North Sea Port een vlotte toegang verschaffen tot het Europese achterland.

Recent werd het CETA-handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada afgesloten. Deze overeenkomst met Quebec is het eerste samenwerkingsakkoord van de fusiehaven North Sea Port.