Omar Mohout: "Extra geld ARKimedes II fonds kan startups boost geven

omar-mohout-foto-265x200De Vlaamse Regering besliste onlangs om een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro door te voeren bij het ARKimedes II fonds. Door de verhoging krijgt het succesvolle fonds extra slagkracht om mee te investeren in beloftevolle kleine en middelgrote ondernemeingen, maar de regering wil met name een specifieke focus leggen op groeibedrijven en startups.

ARKimedes (Activering van Risico Kapitaal)  werkt als een hefboom voor het mobiliseren van private investeringen en het ARKimedes II fonds beschikt na de kapitaalverhoging over in totaal 210 miljoen euro om te investeren in ARKIV-fondsen, waarbij voor elke euro overheidsgeld minimaal een euro private inbreng gegenereerd wordt. ARKimedes is een zeer geapprecieerd vehikel in de ondernemers- en investeerderswereld.

Minister Muyters: “Deze Vlaamse Regering probeert economische activiteiten en werkgelegenheid in Vlaanderen te verankeren. Uit OESO onderzoek blijkt dat de toekomstige groei in tewerkstelling voor een significant deel zal afhangen van onze sterke groeibedrijven. Met deze kapitaalverhoging zetten we in op bedrijven die de startup-fase ontgroeid zijn en nu internationaal willen opschalen. Zij zijn de komende jaren de grote leverancier van jobs, dus hen willen we met onze ARKimedes fondsen bereiken en verankeren.”

Omar Mohout, is als adviseur van Sirris, de organisatie uit Zwijnaarde die bedrijven ondersteuning biedt om technologische innovaties uit te werken, en als professor ondernemerschap aan de Antwerp Management School, erg begaan met het reilen en zeilen van de Belgische startups en juicht de kapitaalverhoging toe, omdat ze ook het Oost-Vlaamse ondernemerschap een extra duwtje in de rug kan geven.
“Oost-Vlaanderen barst van creativiteit en talent”, zegt hij. “De provincie heeft het jaar goed ingezet met seed-kapitaal voor Tangent Works, Globis en Above The Line,  en groeikapitaal voor Molecubes, Pronoia en PieSync. Het recente bezoek van het Gentse stadsbestuur aan Silicon Valley en het komende Level Up event van Gent BC om kapitaal en talent samen te brengen zijn, rekening houdend met de aanwezige potentie, een zeer goede zaak om de ondernemersspirit aan te wakkeren en om extra kapitaal te vinden bij investeerders.  Maar om maximaal te profiteren van innovatiepool is het erg belangrijk om bedrijven te ondersteunen tijdens de kritieke fase van opschaling. En daar hoort een vlotte toegang tot groeikapitaal bij. En dat is nu net wat van de Vlaamse regering beoogt met deze extra middelen: sterke groeibedrijven met een bewezen bedrijfsmodel financieren, zodat ze kunnen groeien en jobs creëren,  en ze niet enkel toejuichen vanaf de zijlijn.”