GENT – De aanpassingen aan het Gentse mobiliteitsplan zijn bekend en daar kan Unizo Oost-Vlaanderen tevreden mee zijn. Toch benadrukt de werkgeversorganisatie dat er nog altijd werk aan de winkel is.

Unizo gaf aan het stadsbestuur zo’n 36 verbetersuggesties door. Die suggesties waren gebaseerd op een enquête en bevraging bij Gentse ondernemers. Van de 36 voorstellen werd er drie vierde toegepast.

“De ondernemers uit Gent en omgeving waren al enige tijd vragende partij voor een aantal intelligente bijsturingen. We zien dat de stad Gent hier nu op vraag van UNIZO een stuk aan tegemoetkomt”, zegt Jos Vermeiren, directeur van Unizo Oost-Vlaanderen. “De stad van de toekomst is een stad die verbindend werkt en die economie aan duurzaamheid koppelt. Een slim en performant mobiliteitsplan kan daarin dan een belangrijke rol spelen.”

Vooral de verlaging van de parkeertarieven in de ondergrondse parkeergarages is een opsteker, net als de komst van de interventiekaart voor aannemers. Die maakt het voor aannemers en andere ondernemers mogelijk om op bepaalde plaatsen te parkeren aan een vast tarief per maand. Ook van de positieve bereikbaarheidscampagne die voor een duidelijker signalisatie moet zorgen, verwacht Unizo veel.

Werk aan de winkel

Uit de bevragingen van de afgelopen maanden bleek dat heel wat ondernemers te kampen hebben met omzetverlies. Daarom hoopt Unizo dat de maatregelen die de stad de komende maanden zal nemen het vertrouwen naar de consument terug kan herstellen.

De werkgeversorganisatie vraagt ook om meer inspraak van de ondernemers bij het bepalen van het mobiliteitsbeleid. “Zij hebben een belangrijk aandeel in de aantrekkelijkheid van de stad en hun gewicht moet dan ook voldoende wegen op het beleid”, klinkt het.