Ondernemers noemen lagere loonlasten dé sleutel voor meer jobs

0000000unizDriekwart van de ondernemers vindt dat de grote vermogens van meer dan 2 miljoen euro die hun inkomsten vooral uit dat vermogen halen te weinig bijdragen. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij zo’n 2.500 ondernemers. Ruim 7 op 10 ondernemers steunt het beleid van de huidige regering Michel I en vindt dat de maatregelen van de regering nodig zijn en dus niet moeten worden bijgestuurd.

Op de vraag of grote vermogens meer belast moeten worden, reageren ondernemers met personeel anders dan bedrijfsleiders die geen medewerkers in dienst hebben.  Net iets meer dan de helft van de eenmanszaken vindt van wel. Bij ondernemers met personeel is dat slechts 40%. Alle ondernemers stellen evenwel eensgezind dat de inkomsten uit een eventuele tax shift moeten gebruikt worden voor lagere loonlasten.

“Het besef dat lagere loonlasten de sleutel zijn tot meer jobs en meer welvaart, is er zowel bij ondernemers met als zonder personeel. Dat kan tellen als signaal”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO pleit voor een taks shift waarbij ook grote vermogens worden aangesproken om hun bijdrage te leveren, maar waarschuwt voor onrealistische verwachtingen. “Extra inkomsten in de grootteorde van miljarden uit vermogens halen kan, maar enkel als ook de middenklasse inclusief de ondernemers, aangesproken wordt. Maar dat is net de bevolkingsgroep die nu al veruit het zwaarst belast wordt.” Voor UNIZO is dat onbespreekbaar.

“Het alternatief is een fundamentele tax shift, maar dat doe je niet op een paar maanden tijd”. Dit vraagt immers een globale herziening van het huidige belastingsysteem waarbij alle cijfers, systemen en belastingen moeten op tafel liggen. In alle andere gevallen gaat het om een taks lift waarbij het hardst werkende deel van de bevolking opnieuw het slachtoffer wordt.

De ondernemersorganisatie benadrukt dat ondernemers nu al veel belastingen betalen. “De voorbije decennia zijn ondernemers met belastingen om de oren geslagen. Beweren dat ondernemers te weinig belastingen zouden betalen is gewoon niet correct. Integendeel, ze behoren tot de groep die nu al  grootste deel van de belastingen betaalt”.

Unizo waarschuwt ook voor jaloezie op ondernemerssucces. De rondvraag is afgenomen in volle stakingsperiode en in het midden van de Luxileaks-storm. UNIZO erkent dat deze de antwoorden scherper kleuren, maar de kernboodschap blijft volgens de ondernemersorganisatie dezelfde