Onlinetest van Gentse universiteit geeft feedback over ondernemerspotentieel

0000000000kdbDe Universiteit Gent lanceerde vorige maand Hunchup.be, een nieuwe online test die studenten feedback geeft over hun potentieel om een succesvolle ondernemer te worden. Hunchup werd ontwikkeld door Cédric Velghe, mede-oprichter van de spinoff The Vigor Unit, die zich specialiseert in evidence based consulting, toen hij nog als onderzoeker aan de Universiteit Gent werkte.

Met steun van het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie wil Hunchup binnen de hogeronderwijsinstellingen van de Associatie UGent de belangstelling van studenten voor ondernemerschap stimuleren, ondernemend talent identificeren, en docenten ondersteunen bij het ontwikkelen van student-ondernemerschap.

“Vanuit ons expertisecentrum voor student-ondernemerschap, Durf Ondernemen, herkenden we de nood aan een tool om ondernemend talent bij studenten te herkennen en verder te ontwikkelen. Er bestaan heel wat zelftests om je eigen competenties in kaart te brengen, maar die zijn nogal subjectief. We benaderden de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie, die ook mee vormgaf aan het toelatingsexamen voor arts-tandarts, om een meer objectieve test te ontwikkelen”, aldus prof. Koen De Bosschere (foto), pleitbezorger voor ondernemend onderwijs aan de UGent.

“Hunchup legt de student korte, realistische scenario’s voor die kenmerkende problemen en uitdagingen van ondernemers en start-ups weergeven. De antwoorden van de student vergelijken we met de beoordeling van ervaren ondernemers. Zo krijgen we inzicht in hoe ze als potentiële ondernemers met dergelijke situaties zullen omgaan en hoe sterk hun inzicht in ondernemerschap al is ontwikkeld. Hunchup is het resultaat van een anderhalf jaar onderzoek waarin een diverse groep Vlaamse ondernemers hun kennis deelden,” vertelt professor Frederik Anseel, onderzoeksleider voor Hunchup.

“Hunchup biedt jongeren een mogelijkheid om hun slaagkansen als ondernemer/starter beter in te schatten. Dit kan voor de aspirant-starters een extra stimulans betekenen en voor diegenen met een gemiddelde score, kan het een aansporing zijn om coaching te zoeken. Het is een belangrijke tool om de ondernemende competenties van jongeren in kaart te brengen op een wetenschappelijk verantwoorde manier,” aldus Frank Maene, start-up coach en investeerder van Volta Ventures.