Ontbijtsessie rond slimme elektriciteitsnetwerken

SmartGridsFl_logo_CMYKSmart Grids Flanders (SGF) is de ledenorganisatie die zich onder leiding van algemeen directeur Heidi Lenaerts, inzet om de uitrol van slimme elektriciteitsnetten of “smart grids” te faciliteren, zowel in Vlaanderen als internationaal.

Smart Grids Flanders brengt relevante spelers uit het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en betrokken overheidsinstanties samen en vormt een platform voor kennisdeling, netwerking en projectondersteuning. De themagroepen binnen Smart Grids Flanders – grid intelligence, home intelligence en e-mobility – organiseren verdiepende seminaries voor specialisten, terwijl de jaarlijkse Smart Grid School –  een driedaags opleidingstraject – nieuwkomers snel wegwijs maakt in de slimme energiewereld. Smart Grids Flanders initieert projecten en brengt partners samen.

Op 13 november 2014 organiseert SGF van 8u tot 10u30 in het bezoekerscentrum van Haven Gent een ontbijtsessie om ondernemers wegwijs te maken in smart grids of slimme netten die optimaal gebruik maken van nieuwe technologieën. Het is algemeen geweten dat ze absoluut noodzakelijk zijn voor de integratie van hernieuwbare energie. Dat ook de industriële bedrijven hierin een zeer belangrijke rol kunnen spelen is veel minder bekend.

De ontbijtsessie geeft een overzicht van de mogelijkheden. Daarnaast kunnen Gentse  bedrijven hierin verder begeleid worden door in te tekenen op het uniek aanbod “Energiecoaching op maat van uw bedrijf” van de Stad Gent.