In Barcelona heeft ONTOFORCE tijdens de EIT Health Summit de eerste prijs in de categorie Digital Health in de wacht gesleept. Het Gentse bedrijf dat baanbrekende semantische zoektechnologie ontwikkelt, ontvangt daarvoor 25.000 euro. De derde plaats voor de publieksprijs was eveneens weggelegd voor deze snelgroeiende Vlaamse start-up. De zege dankt ONTOFORCE aan het gebruiksvriendelijke zoekplatform DISQOVER.

Het DISQOVER-platform wordt door klanten in de gezondheidszorg gebruikt om data uit verschillende bronnen samen te voegen en te visualiseren. Dat resulteert in onverwachte zoekresultaten en completere zoektrajecten. Het versnelt de innovatie binnen farmabedrijven. Hans Constandt, oprichter en CEO van ONTOFORCE, is bijzonder opgetogen met de award: “De lof van de jury was groot. Ze erkennen dat we het huidig probleem van datavariabiliteit of het samenbrengen van data over alle datasilo’s op een zo snel en slim mogelijke manier doen. Dit is trouwens geen testsoftware, maar een effectief werkende applicatie.”

Het EIT Health (European Institute for Innovation & Technology in Health) steunt innovatieve, jonge ondernemingen en is een samenwerkingsverband van 140 partners en instellingen. De prijs die ONTOFORCE kreeg, was het eindpunt van een project waaraan honderden ondernemingen uit heel Europa konden deelnemen. Dat het bedrijf een podiumplaats voor de publieksprijs verkreeg, was voor Constandt een aangename verrassing. “Dat was echt wel onverwacht. Het is een grote stap voorwaarts. Ons verhaal wordt steeds duidelijker en beter begrepen door een breder publiek.”