Ook bij Oost-Vlaamse bouwbedrijven zullen jobs sneuvelen

aaabouwDe werkgelegenheid in de bouwsector blijft onder zware druk staan. De afgelopen tweeënhalf jaar gingen in de bouw al 12.400 jobs verloren. Tegen eind volgend jaar zullen naar schatting nog 6.000 jobs verdwijnen. Dat blijkt uit de meest recente conjunctuurprognose van de Confederatie Bouw. Ook de zowat 2.200 Oost-Vlaamse bouwbedrijven dreigen daar het slachtoffer van te worden. Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Het gebrek aan economische groei en het fenomeen van de sociale dumping blijven wegen op onze sector. Wij hopen dat de regering de ernst van de situatie zal inzien. Anders zal de bouwsector er binnen dit en tien jaar fundamenteel anders uitzien in ons land.”

Na een terugval van 1,3% in 2013 zal de activiteit in 2014 een zekere heropleving kennen in de bouw (tot +2%). Deze groei is in zekere zin artificieel want voor een groot stuk te wijten aan de uitzonderlijk goede weersomstandigheden in het begin van het jaar. Voor 2015 gaat men uit van een nulgroei (+0%). Tegenover deze jaren van quasi-stagnatie (2013-2015) staat de evolutie van de werkgelegenheid die al meer dan twee jaar in een neerwaartse spiraal zit. Op vier jaar tijd zullen meer dan 18.000 jobs in de bouw verdwijnen.

In 2014 verloren niet minder dan 8 op de 10 aannemers een opdracht aan een buitenlands bedrijf dat goedkoper was. Dat blijkt uit een recente enquête van de Confederatie Bouw bij haar leden. Naast het uitblijven van groei veroorzaakt het toenemend aantal buitenlandse bedrijven en werknemers voor ernstige concurrentieproblemen op de Belgische bouwmarkt. Belgische aannemers klagen dat ze niet met dezelfde wapens kunnen strijden als deze buitenlandse bedrijven.

Deze evoluties moeten ook de overheid zorgen baren. Door de verdere verschuiving van arbeid in de richting van buitenlandse bedrijven en werknemers zal de schatkist immers een pak inkomsten mislopen. De Confederatie deed een simulatie en als de tewerkstelling op dezelfde manier blijft achteruitgaan, zullen 40.000 banen verdwenen zijn tegen het einde van de regeerperiode (2019). Samen met het banenverlies dat stroomopwaarts te verwachten valt, betekent dit een terugval van fiscale en parafiscale inkomsten   van 2,1 miljard.

De Confederatie Bouw wil de deloyale concurrentie en het verlies aan inkomsten tegengaan en stelt vier concrete maatregelen voor. De erkenning van aannemers die geldt bij overheidsopdrachten moet verplicht worden voor álle onderaannemers. Opdrachtgevers die een abnormaal lage prijs aanvaarden, moeten bestraft kunnen worden. Er moet een doorgedreven beleid van preventie en sancties komen. En de loonkost van Belgische bedrijven moet drastisch omlaag.

Robert de Mûelenaere: “Wij geloven dat de nieuwe regering van goede wil is, maar de maatregelen rond sociale dumping en competitiviteit zijn duidelijk onvoldoende. Het is dus dringend tijd voor actie. We moeten er vandaag alles aan doen om de overlevingskansen van onze Belgische bouwbedrijven en onze werkgelegenheid te vrijwaren.”